Избори

Специализиран транспорт за избиратели с увредено зрение или затруднено в придвижването в Столична община

На телефон 0800 20 720 /безплатен за гражданите/ от 07:00 часа ди 20:30часа на 10.07.2021г.  и от 07:00 часа до 19:30 часа на 11.07.2021 г. ще се приемат заявки за помощ от отдел "Транспортно обслужване", дирекция "Транспорт" при Столична община.


Съобщение МВР

Звената "Български документи за самоличност" при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, ноито не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите на Народно събрание.

Целият текст на съобщението и бразци на документи ТУК


Уведомление за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комиси


ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ НА СИК НА 10.07.2021г. /събота/


Заповед  СОА21-РД09-918/30.06.2021г. на Кмета на Столична община, 

Забраняваща употребата на алкохол в изборните помещения


Изплащането на възнагражденията, на СИК ще се извършва от всички клонове на банка ДСК АД в периода от 19.07.21г. до 19.08.21г.

 

Изплащането на възнагражденията, на СИК ще се извършва от всички клонове на банка ДСК АД в периода от 15.04.21г. до 15.05.21г.


СОА21-РД09-48/25.03.2021г.

Забраняваща употребата на алкохол в изборните помещения


АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ НА СИК 

03.04.2021 година /събота/


ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ №1*

*Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 1) се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Заявление може да подадете на :

  • e-mail - vitosha@sofia.bg
  • e-mail - esgraon_vitosha@abv.bg
  • факс - 02/856 29 60
  • в деловодството на районна администрация "Витоша" /без да е необходимо пълномощно/.

Уведомление за провеждане на консултации за определяне съставите на служебните секционните избирателни комисии (ССИК) и подвижните секционни комисии (ПСИК)


Електронни услуги във връзка с провеждането на предстоящите избори:

Уведомяваме Ви, че чрез Единения  модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги са разработени и публикувани следните нови електронни услуги

  1. 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/a1ec83b0-fc1a-4856-bcce-facd2cbc869e
  2. 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/8c57a798-fd12-4aa6-9731-0f09914cdd67
  3. 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК): https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ea956069-7ca0-4b4d-8a5a-9c79851127dd
  4. 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК) : https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/99bca052-49cc-47e6-a21a-8bf4e1b302ee
  5. 910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК) https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ab3e4642-d98a-442a-bc2a-33d136b29284  

 


Заповед на кмета на район "Витоша" за местата за обявяване на избирателните списъци.


Уведомление  за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии.


Заповед  на кмета на Столична община за образуване на избирателни секции на територията на Столична община.