Избори

ГРАФИК за предаване на материали на СИК на 01.04.2023г. (събота) - за СИК


ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ


16.03.2023г. СЪОБЩЕНИЕ

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание, насрочени на 2 април 2023 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През интернет на адрес: https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

Мобилен телефон: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 0.25 ст. без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Стационарен телефон: Избира се 0800 / 14726безплатен за цялата страна.

Столична община осигурява и възможност на телефонен номер 02 / 904 13 51 (безплатен за гражданите) в работни дни между 09:00 часа до 17:30 часа избирателите с постоянен адрес на територията на столицата да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на глас в изборния ден


16.03.2023г.

Уведомяваме Ви, че на 27 март 2023 г. /понеделник/ от 18.00 часа, в Зала № 3 на Общински културен институт „Красно село“, с адрес: бул. „Цар Борис III“ № 41, район „Витоша“, заедно с 23 РИК , МВР и ПБЗН, ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ .


20.02.2023г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ