Избори

"Гласуване на избиратели, болни от КОВИД, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за  здравето " 

Съгласно Решение № 1460-НС от 22.09.2022г. на ЦИК, избиратели, болни от COVID-19 или контактни,  поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето към датата на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, образувана по реда на Решение № 1399-НС от 8 септември 2022 г.

Заявлението (Приложение № 67-НС от изборните книжа) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс – 028562960.

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на района, без да се изисква квалифициран електронен подпис..

На ел. поща esgraon_vitosha@abv.bgБЛАНКА

 За дописване на  избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се извършва проверка в съответната регионална здравна инспекция.

Заявлениятя за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия,се подават в периода от 26.09.2022 г. до изборния ден включително.

 


ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ НА СИК

НА 01.10.2022г. / СЪБОТА /


ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА ИБИРАТЕЛИТЕ

 


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ

 


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕМОНСТРАЦИЯ И РАЗЯСНЯВАНЕ НА МАШИННОТО ГЛАСУВНЕ И ТЕСТОВО ГЛАСУВАНЕ В РАЙОН "ВИТОША"

  1. от 15.09.2022г. до 20.09.2022г. - Кметство "Мърчаво",ул. "Черешова градина" №1
  2. от 21.09.2022г. до 27.09.2022г.  - Кметство "Владая", ул. "Войнишко въстание" №61
  3. от 28.09.2022г. до 30.09.2022г. - район "Витоша", ул. "Слънце" №2