Спорт


Близостта с планината „Витоша” е изключително благоприятно обстоятелство за развитието на ски спортовете в района.

Ски-център „Алеко” е най-старият в България и е най-посещаваният ски-център на Витоша. Надморската височина тук е 1800 м. Ориентацията на пистите е северна. Ски-съоръженията включват 1 кабинков и 3 седалкови лифта, 6 стационарни и няколко портативни ски-влека.

Вторият ски-център е „Конярника – Ветровала”. Намира се на надморска височина 1507 м. Стационарният ски-влек е с дължина 600 м. и преодолява разлика във височините от 128 м. Освен него функционират и 2 портативни влека.


Спортни зали, спортни центрове и стадиони

Спортните игрища, които се намират на територията на района, се използват главно за масов спорт от населението.

Спортен комплекс квартал Драгалевци. Стопанисва се от Спортен клуб „Драгалевци”.

Спортен комплекс – Владая. Стопанисва се от Футболен клуб "Гранит".

Спортно игрище – Бояна. Стопанисва се от Район „Витоша”.