Контакти

Адрес: гр.София, п.к.1618, кв. Павлово, ул."Слънце"№ 2


Работно време на администрацията:                           

всеки делничен ден: от 08:30ч. до 17:00ч.

обедна почивка : от 12:30ч. до 13:00ч.

 

Приемно време на администрацията:

четвъртък: от 14:00ч. до 17:00ч.

петък: от 09:00ч. до 12:00ч.


Кмет на СО - Район "Витоша"

инж. Теодор Петков

приемно време за граждани: четвъртък от 14:30ч. до 16:30ч.

*Записването става предварително  в понеделник от 08:30ч. до 12:00ч.
на тел. 02/8552144 и на e-mail: vitosha@sofia.bg
 
 
Заместник - кмет по Строителство, инфраструктура и екология
 
Борислав Томирков
 
приемно време за граждани: четвъртък от 14:00 до 17:00ч. 
петък от 09:00ч. до 12:00ч.
*Без предварително записване
 
 
Заместник - кмет по Финансово-стопанска и социална политика
 
Кънчо Кънев
 
приемно време за граждани: четвъртък от 14:00 до 17:00ч. 
петък от 09:00ч. до 12:00ч.
*Без предварително записване
 
Секретар 
 
Росица Ташева - Пенева
 
приемно време за граждани: четвъртък от 14:00ч. до 17:00ч. 
петък от 09:00ч. до 12:00ч.
*Без предварително записване
 
Финансов контрольор
 
Иван Милчев
 
приемно време за граждани: четвъртък от 14:00ч. до 17:00ч. 
петък от 09:00ч. до 12:00ч.
*Без предварително записване

Кметство с. Владая

 
Адрес: с. Владая, п.к. 1641, ул. "Войнишко възстание" №61
 
Кмет - Таня Иванова
 
Приемно време: вторник от 09:00ч. до 12:00ч. и
от 13:00ч. до 15:00ч.
тел. 02/ 999 25 08 и e-mail: kmetstvo_vladaia@abv.bg
 
 
Кметство с. Мърчаево
 
Адрес: с. Мърчаево, п.к. 1696, ул. "Черешова градина" №1
 
Кмет - Гергин Георгиев
 
Приемно време: вторник от 09:30ч. до 12:30ч. и
четвъртък от 14:00ч. до 16:00ч.
тел.02/ 999 42 91 и e-mail: kmetstvo_marchaevo@abv.bg

ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ - РСС

име длъжност стая телефон
Огнян Цветанов оперативен дежурен 28 02/818 79 28
Васко Стоянов оперативен дежурен 28 02/818 79 28
Емил Милков оперативен дежурен 28 02/818 79 28
Валентин Вълчев оперативен дежурен 28 02/818 79 28
Николай Тодоров оперативен дежурен 28 02/818 79 28
Петър Георгиев специалист 35 02/818 79 35
Георги Спасов специалист с.Владая  
Благой Манолов специалист с.Мърчаево  

ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ"

име

длъжност

стая

телефон

Николина Николова

Началник отдел

19

02/855 80 56

Мариана Стоянова

Гл.счетоводител

17

02/818 7917

Пролет Стефанова

Гл.експерт - Образование

16

02/818 79 32

Пенка Кирова

Гл.специалист - ТРЗ и касиер

23

02/818 79 23

Димитрина Чирина

Ст.счетоводител

23

02/818 79 23

Марийка Пеневска

Гл.експерт

20

02/818 79 27

Марианна Павлова

Счетоводител

20

02/818 79 27

Лидия Андреева

Ст.счетоводител

16

02/818 79 16

Розалия Митрова

Гл.специалист - Касиер приходи

ЕСГРАОН

02/818 79 41

Миглена Гинина

Гл.експерт - търговия

42

02/818 79 32

Татяна Янева

Гл.експерт - търговия

42

02/818 79 32

Милена Чованска

Ст.експерт - търговия

42

02/818 79 32

Симеон Стоянов

Ст.експерт - търговия

42

02/818 79 32

Таня Секиранова

Техн.изпълнител - домакин

07

02/818 79 67

Петрана Первазова

Хигиенист

08А

 

Румяна Димитрова

Хигиенист

08А

 

ОТДЕЛ " ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, СИГУРНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

име

длъжност

стая

телефон

Радослава Александрова

Началник отдел

25

02/904 10 54

Светлана Стоянова

Юрисконсулт

26

02/818 79 26

Руслана Григорова

Юрисконсулт

21А

02/818 79 12

Ивета Ташева

Юрисконсулт

26

02/818 79  26

инж.Маргаритка Георгиева

Ст.експерт - общинска собственост

04

02/818 79 64

Лиляна Минчева

Гл.експерт - общинска собственост

04

02/818 79 64

Емилия Ангелова

 

03

02/818 79 63

Нарцис Златев

Ст.експерт - общинска собственост

03

02/818 79 63

Диана Благоева

Гл.специалист - общинска собственост

03

02/818 79 63

Ваня Пълова

Гл.експерт - общинска собственост

38

02/818 79 38

Ангелина Младенова

Гл.експерт - Човешки ресурси

24

02/818 79 24

Пенчо Кирев

Гл.експерт - ОМП

01А

02/818 79 20

Мако Маков

Гл.специалист

гробищен парк Владая

 

ОТДЕЛ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ДЕЛОВОДСТВО"

име

длъжност

стая

телефон

Ваня Бързакова

Началник отдел

32

02/818 79 18

Антония Чикова

Гл.експерт - деловодство

Гише 1

02/818 79 43

Екатерина Макова

Гл.експерт - деловодство

Гише 2

02/818 79 43

Христиана Илиева

Гл.специалист - ЕСГРАОН

ЕСГРАОН

02/856 29 03

Татяна Величкова

Гл.специалист - ЕСГРАОН

ЕСГРАОН

02/856 29 03

Жана Робакова - Минчева

Гл.специалист - ЕСГРАОН

ЕСГРАОН

02/856 29 03

Елизабет Анастасова Георгиева

Гл.специалист - ЕСГРАОН

ЕСГРАОН

02/856 29 03

Валентина Георгиева

Гл.специалист - Владая

Кметство Владая

02/999 12 18

Виолета Лукова

Гл.специалист - Мърчаево

Кметство Мърчаево

02/999 42 91

ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ"

име

длъжност

стая

телефон

арх.Мирослав Русев

Гл.архитект

48

02/855 82 78

арх.Рангел Томов

Началник отдел

49

02/818 79 49

арх.Стоянка Касабова

Гл.експерт - архитект

59

02/818 79 30

арх.Росица Тасева

Гл.експерт - архитект

49А

02/818 79 59

арх.Анисия Дикльовска

Гл.експерт - архитект

46

02/818 79 19

инж.Анна Балабанова

Гл.експерт 

46А

02/818 79 46

инж.Петя Николова

Гл.експерт

56

02/818 79 56

Нели Бакалова

Гл.специалист

56

02/818 79 56

инж.Пламен Денков

Гл.експерт

45

02/818 79 45

инж.Иван Николов

Ст.експерт

45

02/818 79 45

инж.Мариана Станкова

Гл.експерт

50

02/818 79 60

Марга Боева

Гл.специалист

44

02/818 79 44

Валентина Александрова

Гл.специалист - Архив

40

02/818 79 31

Пламен Николов

Техн.изпълнител - Архив

40

02/818 79 31

Даниела Николова

Гл.специалист - деловодство

Гише 3

02/818 79 43

Юлия Петкова

Мл.експерт

50

02/818 79 60

 

ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО"

име

длъжност

стая

телефон

Невяна Захариева

Началник отдел

51

02/818 79 51

Валентин Величков

Гл.експерт

58

02/818 79 58

Веска Горанова

Гл.специалист

58

02/818 79 58

инж.Диана Атанасова

Ст.експерт

57

02/818 79 57

Мариета Побиенска

Гл.специалист

57

02/818 79 57

инж.Емилия Стоянова

Гл.експерт

54

02/818 79 54

ОТДЕЛ "ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ"

име

длъжност

стая

телефон

инж.Марин Проданов

Началник отдел - Гл.инженер

55

02/818 79 55

инж.Мария Събкова

Гл.експерт

6

02/818 79 66

инж.Росица Кукева

Гл.експерт

6

02/818 79 66

инж.Соня Кръстева

Гл.експерт

12

 

инж.Радмила Котева

Гл.експерт

2

02/818 79 62

инж.Антон Попхристов

Гл.специалист

2

02/818 79 62

инж.Юлия Цветкова

Гл.експерт

54

02/818 79 54

Агоп Овагимян

Гл.експерт 

БКС

 

Асен Петров

Техн.изпълн. - Координатор

Симеоново

 

Петър Илиев

Гл.експерт

БКС

 

Митя Кованджиев

Гл.специалист - Координатор

Княжево

 

Светла Ваташка

Гл.специалист - Координатор

Бояна

 

Атанас Константинов

Гл.специалист

БКС

 

ОТДЕЛ " ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА, СПОРТ И ЛОГИСТИКА"

име

длъжност

стая

телефон

Милена Маджирска

Началник отдел

15

02/818 79 15

Емил Христов

Гл.експерт - спортни дейности

43

02/818 79 33

Анна Кочунска

Гл.експерт - Образование

18

02/818 79 29

Стефан Славков

Гл.Експерт - спортни дейности

43

02/818 79 33

Мая Булванска

Гл.експерт

36

02/818 79 36

Йоана Игнатова

Гл.експерт - култура

14

02/818 79 14

Марийка Добрева

Секретар - МКБППМН

18

02/818 79 29

реж.Весела Алексиева

Ст.експерт - култура

21А

02/818 79 12

Митко Митев

Гл.специалист - етажна собств.

04

02/818 79 64

Елица Пасева

Гл.специалист - куриер

деловодство

02/818 79 43

Кирил Николов

Гл.специалист - Координатор

36

02/818 79 36

Емануела Панталеева

Отг. - гробищен парк Бояна

Бояна

02/967 00 96

Пламен Митров

Гробар - гробищен парк Бояна

Бояна

02/967 00 96

Димитър Димитров

Техн.сътр. - шофьор

35

02/818 79 35

Кирил Кирилов

Техн.сътр. - шофьор

35

02/818 79 35

Георги Петров

Техн.сътр. - шофьор

35

02/818 79 35

 

 

ВОЕНЕН ОТДЕЛ


 

 

име длъжност стая телефон
Веселин Крумов   37 02/955 59 36

 


 

ОХРАНА - ПРОПУСКИ


 

име длъжност стая телефон
Цветан Маджаров охрана фоайе 02/818 79 10

 

ТЕЛЕФОНИ И КОНТАКТИ  НА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ


 

СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СО


име длъжност стая телефон
Злати Танев Началник за Район "Витоша" 11 02/818 79 42
екип инспектори 8 02/987 55 55

 

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ - ВИТОША" КЪМ СО 


Адрес: гр. София, кв. Павлово, бул. "Цар Борис ІІІ" № 215, ет.10, Телефони: 02/904 11 55, 02/904 11 58, 02/904 11 59, 02/904 11 60


 

ТД НА НАП - ОФИС "ВИТОША"

Адрес: гр. София, кв. Павлово, бул." Цар Борис ІІІ" № 215, Телефони: 02/917 91 24, 02/917 91 31


 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Адрес: гр. София, кв. Павлово, ул. "Мусала" № 1, Телефони: 02/818 83 74, 02/818 83 72


 

АГЕНЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"  


Отдел "Социална закрила"

Адрес: гр. София, кв. Павлово, ул. "Слънце" № 2, Телефони: 02/955 94 47, 02/955 20 97

 

Отдел "Хора с увреждания, социални услуги"

Адрес: гр. София, кв. Красно село, бул. "Гоце Делчев" № 24, Телефон: 02/958 14 00


 

БЮРО ПО ТРУДА - ЗА РАЙОН "ВИТОША"


Адрес: гр. София, ул. "Странджа" № 64, Телефони: 02/831 70 78, 02/931 12 27, 02/832

 


 

Информация за контакт

Контактна форма