Контакти


Адрес: гр.София, п.к.1618, кв. Павлово, ул."Слънце"№ 2


Електронна поща: vitosha@raionvitosha.eu


Работно време на администрацията:                           

всеки делничен ден: от 08:30ч. до 17:00ч.

обедна почивка: от 12:30ч. до 13:00ч.

 


Приемно време на администрацията:

Четвъртък от 14:00ч. до 16:30ч.

Петък от 09:00ч. до 12:00ч.

 


Кмет на СО - Район "Витоша"

арх. Зарко Клинков

Приемно време :
Четвъртък от 14:30ч. до 16:30ч. 
* С предварително записване на телефон 02/ 818 79 14 , всеки понеделник до 12:00ч. 

Заместник - кмет по "Строителство, инфраструктура и екология"
 
инж. Красимир Джамбазов

Приемно време :

 Четвъртък от 14:00ч. до 16:30ч.

 Петък от 09:00ч. до 12:00ч.


Заместник - кмет по "Образование, социални дейности култура, спорт и логистика"
 
Румен Клисурски
 

Приемно време : 

Четвъртък от 14:00ч. до 16:30ч.

Петък от 09:00ч. до 12:00ч.


Заместник - кмет по "Финансово стопански дейности"
 
Кристина Георгиева
 
Приемно време: 

Четвъртък от 14:00ч. до 16:30ч.

Петък от 09:00ч. до 12:00ч.


Секретар 
 
Екатерина Емилова

Приемно време:

Четвъртък от 14:00ч. до 16:30ч.

Петък от 09:00ч. до 12:00ч.


Финансов контрольор
 
Милена Алексиева
 

Приемно време:

Четвъртък от 14:00ч. до 16:30ч.

Петък от 09:00ч. до 12:00ч.

 


Кметство - с. Владая

 
Адрес: с. Владая, п.к. 1641, ул. "Войнишко въстание" №61
 
Кмет - Цветанка Здравкова
 
Приемно време:
вторник от 09:00ч. до 12:00ч. и  от 13:00ч. до 15:00ч.
тел. 02/ 999 12 18  и e-mail: kmetstvo_vladaia@abv.bg
 

Кметство - с. Мърчаево
 
Адрес: с. Мърчаево, п.к. 1696, ул. "Черешова градина" №1
 
Кмет - Гергин Георгиев
 
Приемно време:
четвъртък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.
тел.02/ 999 42 91 и e-mail: kmetstvo_marchaevo@abv.bg

ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ - РСС

име длъжност стая телефон
Огнян Цветанов оперативен дежурен 28 02/818 79 28
Васко Стоянов оперативен дежурен 28 02/818 79 28
Емил Милков оперативен дежурен 28 02/818 79 28
Валентин Вълчев оперативен дежурен 28 02/818 79 28
Николай Тодоров оперативен дежурен 28 02/818 79 28
Петър Георгиев специалист 35 02/818 79 35
Георги Спасов специалист с.Владая  
Благой Манолов специалист с.Мърчаево  
Красимир Кочунски оперативен дежурен 28 02/818 79 28

ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ"

име

длъжност

стая

телефон

 

Началник отдел

19

02/855 80 56

Теофана Влаевска

гл.счетоводител

17

02/818 7917

Пролет Стефанова

гл.експерт - Образование

16

02/818 79 16

Пенка Кирова

гл.специалист - ТРЗ и касиер

23

02/818 79 23

Димитрина Чирина

ст.счетоводител

23

02/818 79 23

Василена Георгиева

счетоводител

21А

02/818 79 12

 

ст.счетоводител

16

02/818 79 16

Розалия Митрова

гл.специалист - касиер приходи

ЕСГРАОН

02/818 79 41

Виргиния Нончева

гл.експерт - търговия

42

02/818 79 32

Стенислав Йоцов

гл. специалист - ОС

3

02/818 79 63

Милена Чованска

ст.експерт - търговия

42

02/818 79 32

Виктория Михайлова

ст.експерт - търговия

42

02/818 79 32

Гергана Кьосева

техн.изпълнител - домакин

07

02/818 79 67

Петрана Первазова

хигиенист

08А

 

Румяна Димитрова

хигиенист

08А

 

ОТДЕЛ " ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, СИГУРНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

име

длъжност

стая

телефон

Динчо Петков

Началник отдел

20

02/904 10 54

Сашка Донкова

ст. юрисконсулт

26

02/818 79 26

Теодора Тончовска

гл. специалист

25

02/818 79 16

Мира Вълкова

гл. специалист

25

02/818 79  16

Ваня Найденова

гл.експерт - общинска собственост

04

02/818 79 64

Лиляна Минчева

гл.експерт - общинска собственост

04

02/818 79 64

Емилия Ангелова

външен експерт - общинска собственост 

   

Нарцис Златев

ст.експерт - общинска собственост

03

02/818 79 63

Ася Нишанова

гл.експерт - общинска собственост

03

02/818 79 63

Ваня Пълова

гл.експерт - жилищно настаняване

38

02/818 79 38

Гергана Недкова

гл. специалист - общинска собственост

38

02/818 79 38

Ангелина Младенова

гл.експерт - Човешки ресурси

24

02/818 79 24

Петър Грошлев

ОМП

01А

02/818 79 20

ОТДЕЛ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ДЕЛОВОДСТВО"

име

длъжност

стая

телефон

 

Началник отдел

32

02/818 79 18

Виктория Миладинова

гл. специалист - деловодство

деловодство

02/818 79 43

Лилия Панева

гл.специалист - деловодство

деловодство

02/818 79 43

Екатерина Макова

гл.експерт - деловодство

деловодство

02/818 79 43

Теодора Кирова

гл.специалист - ЕСГРАОН

ЕСГРАОН

02/856 29 03

Адриана Точева

гл.експерт -

ЕСГРАОН

ЕСГРАОН

02/856 29 03

Жана Робакова - Минчева

гл.специалист - ЕСГРАОН

ЕСГРАОН

02/856 29 03

Гергана Илиева

гл.специалист - ЕСГРАОН

ЕСГРАОН

02/856 29 03

Валентина Георгиева

гл.специалист - Владая

Кметство Владая

02/999 12 18

Вера Данчова

гл.специалист - Мърчаево

Кметство Мърчаево

02/999 42 91

ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ"

име

длъжност

стая

телефон

арх. Павел Янев

Гл.архитект

48

02/855 82 78

арх.Рангел Томов

Началник отдел

49

02/818 79 49

арх. Юлий Василев

гл.експерт - архитект

59

02/818 79 30

арх.Росица Тасева

гл.експерт - архитект

49А

02/818 79 59

арх.Анисия Дикльовска

гл.експерт - архитект

46

02/818 79 19

инж.Анна Балабанова

гл.експерт 

46А

02/818 79 46

инж.Петя Димитрова

гл.експерт

56

02/818 79 56

Нели Бакалова

гл.специалист

56

02/818 79 56

инж.Пламен Денков

гл.експерт

45

02/818 79 45

Габриела Петкова

техн. изпълнител

49

02/818 79 49

инж.Мариана Станкова

гл.експерт

50

02/818 79 60

Марга Боева

гл.специалист

46А

02/818 79 46

 

 

59

02/818 79 30

Надя Запрянова

гл.специалист - архив

44

02/818 79 44

Пламен Николов

техн.изпълнител - архив

44

02/818 79 44

Майя Калева

гл. специалист

50

02/818 79 50

 

ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО"

име

длъжност

стая

телефон

 

Началник отдел

51

02/818 79 51

Георги Георгиев гл. експерт

58

02/818 79 58

Веска Горанова

гл.специалист

58

02/818 79 58

инж.Диана Атанасова

ст.експерт

57

02/818 79 57

инж.Лоти Етугова

ст.експерт

57

02/818 79 57

инж.Емилия Стоянова

гл.експерт

54

02/818 79 54

ОТДЕЛ "ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ"

име

длъжност

стая

телефон

инж.Марин Проданов

Началник отдел - гл.инженер

55

02/818 79 55

инж.Мария Събкова

гл.експерт

6

02/818 79 66

инж.Радмила Котева

гл.експерт

6

02/818 79 66

Виктор Петров

гл.експерт

12

 

Елка Георгиева

гл.специалист

53

 

инж.Венцислав Цветанов

гл.експерт

2

02/818 79 62

инж. Цветан Цветанов

гл.експерт

2

02/818 79 62

инж.Юлия Цветкова

гл.експерт

54

02/818 79 54

Ренета Димитрова

гл.експерт 

2

02/818 79 62

Даниел Бушев

техн. изпълнител

2

02/818 79 62 

Атанас Константинов

гл.специалист

БКС

 

Ивайло Марков

гл.специалист

БКС

 

Кирил Николов

Драгалевци

 

 

Добромир Тасев

Бояна

 

 

Митя Кованджиев

Княжево

 

 

ОТДЕЛ " ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА, СПОРТ И ЛОГИСТИКА"

име

длъжност

стая

телефон

Деян Драганов

гл. експерт

15

02/818 79 15

Виктория Иванова

гл.експерт - спортни дейности

43

02/818 79 33

Анна Кочунска

гл.експерт - образование

18

02/818 79 29

 Галина Стойнева

 гл. експерт

36 

 02/818 79 36

Христина Поибренска

гл.експерт 

36

02/818 79 36

Лия Урукова

мл.експерт 

14

02/818 79 14

Елица Пасева

секретар - МКБППМН

18

02/818 79 29

 реж. Весела Алексиева

ст.експерт - култура

43

02/818 79 33

Митко Митев

гл.специалист - етажна собственост

04

02/818 79 64

Елица Пасева

гл.специалист - куриер

деловодство

02/818 79 43

Емануела Панталеева

отг. - гробищен парк Бояна

Бояна

02/967 00 96

Пламен Митров

гробар - гробищен парк Бояна

Бояна

02/967 00 96

Стоян Йорданов

техн.сътр. - шофьор

35

02/818 79 35

Кирил Кирилов

техн.сътр. - шофьор

35

02/818 79 35

Милена Колева

ст. експерт

43

02/818 79 33

Мирослав Йорданов

техн. изпълнител

с. Владая

 

КООРДИНАТОРИ ПО КВАРТАЛИ

ПАВЛОВО-БЪКСТОН И МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД

приемна - ул. "Кота 1050" № 9, бл. 2
приемно време - понеделник от 11:00ч. до 13:00ч. и  вторник от 17:00ч.  до 19:00ч.

СИМЕОНОВО
 
приемна - бул. "Симеоновско шосе" №215
приемно време - понеделник от 11:00ч. до 13:00ч. и  вторник от 17:00ч.  до 19:00ч.

МАЛИНОВА ДОЛИНА

приемна - бул. "Симеоновско шосе" №215
приемно време - понеделник от 11:00ч. до 13:00ч. и  вторник от 17:00ч.  до 19:00ч.

ДРАГАЛЕВЦИ

Координатор - Кирил Николов
тел.:0899 957 044
приемна - ул. "Цар Крум" №3-5
приемно време - понеделник от 11:00ч. до 13:00ч. и  вторник от 17:00ч.  до 19:00ч.

БОЯНА
 
Координатор - Добромир Тасев
тел.:0889 304 805
приемна - ул. "Белите брези" №3
приемно време - понеделник от 11:00ч. до 13:00ч. и  вторник от 17:00ч.  до 19:00ч.

КНЯЖЕВО

приемна - ул. "Цар Ботис III" № 361
приемно време - понеделник от 11:00ч. до 13:00ч. и  вторник от 17:00ч.  до 19:00ч.

 

ВОЕНЕН ОТДЕЛ


 

име длъжност стая телефон
Веселин Крумов   37 02/955 59 36

 


 

ОХРАНА - ПРОПУСКИ


 

име длъжност стая телефон
  охрана фоайе 02/818 79 10

 

ТЕЛЕФОНИ И КОНТАКТИ  НА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ


 

СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СО


име длъжност стая телефон
  Началник за Район "Витоша" 11 02/818 79 42
екип инспектори 8 02/987 55 55
- - - 0882 27 12 17

 

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ - ВИТОША" КЪМ СО 


Адрес: гр. София, кв. Павлово, бул. "Цар Борис ІІІ" № 215, ет.10, Телефони: 02/904 11 55, 02/904 11 58, 02/904 11 59, 02/904 11 60


 

ТД НА НАП - ОФИС "ВИТОША"

Адрес: гр. София, кв. Павлово, бул." Цар Борис ІІІ" № 215, Телефони: 02/917 91 24, 02/917 91 31


 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Адрес: гр. София, кв. Павлово, ул. "Мусала" № 1, Телефони: 02/818 83 74, 02/818 83 72


 

АГЕНЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"  


Отдел "Социална закрила"

Адрес: гр. София, кв. Павлово, ул. "Слънце" № 2, Телефони: 02/955 94 47, 02/855 20 97

 

Отдел "Хора с увреждания, социални услуги"

Адрес: гр. София, кв. Красно село, бул. "Гоце Делчев" № 24, Телефон: 02/958 14 00


 

БЮРО ПО ТРУДА - ЗА РАЙОН "ВИТОША"


Адрес: гр. София, ул. "Странджа" № 64, Телефони: 02/831 70 78, 02/931 12 27, 02/832

 


 

Информация за контакт

Контактна форма