Превенция на пожарите


Предстоят горещи летни месеци. С повишаване на температурата се създават предпоставки за възникване на бързо разпространение на пожари сред природата.

СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" стартира разяснителна кампания

"СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ - НАУЧИ КАК".

Информационни материали на кампанията може да откриете ТУК , на сайтът на ГДПБЗН-МВР.


13.07.2023г.

Заповед на кмета на Столична община за обявяване настъпването на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури и пожароопасен сезон 2023 г. и създаване на организация за пожарна безопасност.

 


14.04.2022г.

Заповед на Кмета на Район "Витоша", забраняваща паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци в защитените територии, в земеделските земи и гори на територията на район „Витоша” - Столична община.

 

 

Заповед на кмета на Столична община за обявяване настъпването на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури и пожароопасен сезон 2023 г. и създаване на организация за пожарна безопасност.