Територия

Район „Витоша” заема площ от 123 квадратни километра.
Горите и горските площи са около 7630 хектара от цялата територия на района. Те са разположени в южната му част в землищата на селата Владая и Мърчаево и кварталите Княжево, Бояна, Симеоново и Драгалевци.
Обработваемата земя е 2850 хектара от общата площ на района.
 
Границите на район „Витоша” такива, каквито са вписани в последния по време (следователно валиден и в момента) нормативен документ – Закон за териториално деление на Столичната община и големите градове (ДВ, бр.66/25.06.1995 г.). В чл. 2, ал. 2, т.17 е записано: „район „Витоша” с граници: бул. Тодор Каблешков, бул. България, Околовръстнен път, границата между квартал Симеоново и с. Бистрица, границата със Софийска област, до и по землищната граница на с. Владая, и границата между квартал Княжево и квартал Горна баня до ул. Букет, ул. Букет, бул. Никола Петков, бул. Цар Борис ІІІ и включва селата Владая и Мърчаево и кварталите Бояна, Княжево, Драгалевци и Симеоново.
 
Жилищни зони
Районът обхваща 6 квартала и 2 села: кв. Павлово – Бъкстон, Манастирски ливади - запад, кв. Княжево, кв. Карпузица, кв. Бояна, кв. Симеоново, кв. Драгалевци, с.  Владая и с. Мърчаево. Към някои от тях има и прилежащи вилни зони.
 
Вилни зони 
 
кв. Бояна– в.з.Беловодски път, в.з. Киноцентър ІІІ част, в.з. Бояна;
кв. Драгалевци– в.з. Киноцентър І част, в.з. Киноцентър ІІ част, в.з. Габаро – азмата, в.з. Драгалевци – лифта, в.з. Симеоново – Драгалевци І част, в.з. Симеоново – Драгалевци ІІ част, в.з. Милкова кория, в.з. Киноцентър І и ІІ част – връзката;
кв. Симеоново– в.з. Симеоново – Север, в.з. Симеоново – Юг, в.з. Симеоново – Изток, в.з. Симеоново – Драгалевци ІІІ част, в.з Малинова долина – І А част, в.з. Малинова долина – ІІ А част, , в.з. Малинова долина – ІІ А част-разширението, местност Малинова долина – Бункера – І етап, местност Малинова долина – Околовръстен път, местност Малинова долина – обекти, обслужващи Околовръстен път;
кв. Княжево– в.з. Черния кос, в.з. Килиите;
с. Владая– в.з. Владая, в.з. Приплат.