Заповеди/Обявления


09.04.2024г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед издадена от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:

 


14.03.2024г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед издадена от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


18.08.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


08.08.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


18.07.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


18.07.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, е издадена Заповед №РВТ23-РД09-114/18.07.2023г. на Кмета на СО-Район "Витоша, във връзка с ползването на годишните отпуски на служителите във всички отдели на районната администрация, включително на Главния архитект и Главния инженер на района, се променя установения прием за консултации с граждани в сградата на СО-Район "Витоша" за периода от 01.08.2023г. до 15.09.2023г. включително, както следва:

 • Приемен ден ще има само в четвъртък
 • На датите 04, 11, 18, 25 август и 01, 08 и 15 септември 2023 г. няма да има прием на граждани в сградата на районната администрация в СО-Район "Витоша"
 • Заповед №РВТ23-РД09-114/18.07.2023г.

11.07.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед издадена от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


10.07.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


13.06.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед издадена от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


27.04.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед издадена от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


 

25.04.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


24.03.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед на Кмета на СО-район "Витоша", с която се отменя приема на граждани на 30 и 31.03.2023г., във връзка с техническата подготовка за предстоящите предсрочни парламентарни избори.

 


20.03.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед на Кмета на СО-район "Витоша" във връзка с обществено обсъждане за "Проект за ПУП- изменение на план за регулация /ИПР/ в следния териториален обхват: УПИ XXVII - 215,"(ПИ 68134.1897.215), кв.6, изменение на план за улична регулация (ИПУР) - изменение на алейна/пешеходна връзка между кв. 6 и кв.7 и свързаното с това изменение на контактен УПИ XIII- ОБНС ,кв. 7, м. "Мала кория", район "Витоша" Столична община. "

ЗАПОВЕД


07.03.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


07.03.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед за заплащане на имоти с НТП полски пътища за землище Мърчаево.

Заповед за заплащане на имоти с НТП полски пътища за землище Симеоново.


07.03.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София – град, по реда на чл.37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, за предоставяне на имоти – полски пътища и канали, които не функционират, за стопанската 2022-2023 година.


06.03.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:

 


02.03.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


08.02.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


06.01.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с издадена Заповед от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, коeто e паркиран неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


31.01.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


12.01.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


03.01.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


30.11.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с издадена Заповед от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, коeто e паркиран неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


25.11.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


16.11.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед издадена от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, коeто e паркиранf неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


10.11.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


27.10.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


13.10.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


12.10.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО Г-ЖА АНУШКА АТАНАСОВА

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед №РВТ22-РД48-1/12.10.2022г. издадена от Кмета на СО-Район "Витоша", ще се извърши изземване на недвижим имот общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1932.747 (застроен) с площ 477 кв.м., заедно с находящите се в имота сграда с идентификатор 68134.1932.747.1 с площ 63 кв.м. и сграда с идентификатор 68134.1932.747.2 с площ 10 кв.м. от Анушка Атанасова, която го владее без правно основание.

Заповед №РВТ22-РД48-1/12.10.2022г.


05.10.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


23.09.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


31.08.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", Ви уведомява, че е издадено разрешение за използване на открито на пиротехнически изделия - фойерверки.


24.08.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


04.08.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" Ви уведомява, че е издадено разрешение за използване на открито на пиротехнически изделия - фойерверки.

Разрешение


04.08.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


02.08.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че на основание чл.46 от ЗМСМА, е издадена Заповед № РВТ22-РД09-193/01.08.2022г. на Кмета на СО-Район "Витоша", с която временно се преустановява приемното време за консултации на граждани от служителите в районната администрация, през м. август 2022г., на следните дати: 05.08.2022г., 12.08.2022г., 19.08.2022г. и 26.08.2022г..

Заповед № РВТ22-РД09-193/01.08.2022г.


29.07.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че на основание чл.46, ал. 1 от ЗМСМА, в изпълнение разпоредбите на чл. 133, ал. 2, т. 7 и т. 8 от Закона за ветеринарномедицинската дейност е издадена Заповед на Кмета на СО-Район "Витоша", с която се определя маршрута за двупосочно движение на домашни животни (кози) по определени улици в с. Владая. Придвижването на животните ще е допустимо и ще се извършва задължително и само в присъствието на придружител ( собственик или гледач) на животните.

Заповед № РВТ22-РД09-190/28.07.2022г. 


26.07.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


19.07.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" Ви уведомява, че е издадено разрешение за използване на открито на пиротехнически изделия - фойерверки.

Разрешение


12.07.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


07.07.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" Ви уведомява, че е издадено разрешение за използване на открито на пиротехнически  изделия - фойерверки. 


30.06.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Протоколи от  проведено обществено обсъждане на тема: „Схема за въвеждане на еднопосочно движение за зона: ул. „Околовръстен път" (бул. „Никола Петков"), ул. „Витошко лале", резиденция „Бояна", ул. Александър Пушкин", ул. „Панорамен път", бул. Цар Борис III"".

Протокол представяне.

Протокол заключително обсъждане част 1.

Протокол заключително обсъждане част 2.

 


24.06.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


23.06.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед №РВТ22-РД56-744/23.06.2022г. издадена от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


22.06.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


17.06.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" Ви уведомява, че е издадено разрешение за използване на открито на пиротехнически  изделия - фойерверки. 


16.06.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № ОХ-571/14.06.2022г. на Министъра на отбраната за обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на Началника на НВУ "Васил Левски". С цялото съдържание на Заповедта може да се запознаете ТУК

Допълнителна информация може да получите на тел.: 02/ 955 59 96 и GSM 0884 454 624 - г-н Веселин Крумов - експарт в офис за Военен отчет. 


13.06.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


16.05.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СЪОБЩЕНИЕ

СО-Район „Витоша“, на основание чл. 8, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с решение № 661, Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, СЪОБЩАВА на всички заинтересовани лица, че издадената Заповед № РВТ22-РД09-149/23.05.2022 на кмета на район „Витоша“ за провеждане на обществено обсъждане на тема: „Схема за въвеждане на еднопосочно движение за зона: ул. „Околовръстен път“ (бул. „Никола Петков“), ул. „Витошко лале“, резиденция „Бояна“, ул. Александър Пушкин“, ул. „Панорамен път“, бул. „Цар Борис III“.

ЗАПОВЕД

СХЕМА 1

СХЕМА 2

СХЕМА 3

СХЕМА 4


16.05.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СЪОБЩЕНИЕ

СО-Район „Витоша", на основание чл. 8, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с решение № 661, Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, СЪОБЩАВА на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РВТ22-РД09-137/12.05.2022 на кмета на район „Витоша" за провеждане на обществено обсъждане на тема: „Схема за въвеждане на еднопосочно движение за зона: ул. „Околовръстен път" (бул. „Никола Петков"), ул. „Витошко лале", резиденция „Бояна", ул. Александър Пушкин", ул. „Панорамен път", бул. Цар Борис III"".

ЗАПОВЕД

СХЕМА 1

СХЕМА 2

СХЕМА 3

СХЕМА 4


04.05.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


 

26.04.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


05.04.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


09.03.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


01.03.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че на основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие", във връзка с чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), искане №РД-12-01-1478/28.10.2021г. до Столичен общински съвет и представено 1 (еден)брой заявление от земеделски стопанин до председателя на Комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, определена на основание чл.72б от ППЗСПЗЗ със Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - София - град, е издадена Заповед № ПО -09-2499/15.02.2022г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - София - град.

Заповед № ПО-09-2499/15.02.2022г.


09.02.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


26.01.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СЪОБЩЕНИЕ

До всички адрено-регистрирани лица на адреси:

ул. "Белмекен" 23А,ул. "Белмекен" 23Б, ул. "Белмекен" 42, ул. "Белмекен" 42 Вх.А, ул. "Белмекен" 43, ул. "Вихрен" 19 Вх. Б, ул. "Вихрен" 44, ул. "Вихрен" 46, ул. "Вихрен" 49.

 


07.01.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед № ПО-17971/30.12.2021г. по чл. 37, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ).


09.12.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


30.11.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


08.11.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


08.11.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


03.11.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


02.11.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


08.10.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


06.10.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:

 


10.09.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


09.09.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

   

ОБЯВЛЕНИЕ
        
Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ21-РД09-156/03.09.2021г.  на Кмета на район „Витоша“ – Столична община, на основание чл. 194, ал.1 от Закона за устройство на територията за осигуряване достъп на служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ при СО – район „Витоша“.

Приложение:Копие на Заповед № РВТ21-РД09-156/03.09.2021г. на кмета на СО – район „Витоша“                                
                              


09.09.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:

 


18.08.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ОБЯВЛЕНИЕ

По преписка вх.№РВТ16-ВК08-1227-9/14.12.2020 г.

За кв. Княжево

Район”Витоша”-СО съобщава, че съгласно Заповед №РВТ21-РД09-153/16.08.2021 г. на Кмета на Район”Витоша” за провеждане на обществено обсъждане на       Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект” Модернизация на железопътен участък София-Перник-Радомир” за проект „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир”– част от Трансевропейската транспортна мрежа” в обхвата на Подучастък 1.1 Централна гара София-Владая от проектен км 1+220 до км 15+332 по Път 1

 • Представянето на проекта да се проведе на 15.09.2021г. от 17.30 часа  във физкултурния салон на 26 СОУ“Йордан Йовков“, кв.Княжево, ул. Кореняците №40
 • Копие от проекта e изложено в Техническа служба на Район”Витоша”-СО, ет.2 за запознаване на заинтересованите лица.
 • Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на Район”Витоша”-СО до 23.09.2021 г. включително.
 • Заключителната дискусия да се проведе на 29.09.2021 г. от 17.30 ч. във физкултурния салон на 26 СОУ“Йордан Йовков“, кв.Княжево, ул. Кореняците №40.

   

По преписка вх.№РВТ16-ВК08-1227-8/14.12.2020 г.

      За с. Владая

Район”Витоша”-СО съобщава, че съгласно Заповед №РВТ21-РД09-152/16.08.2021 г. на Кмета на Район”Витоша” за провеждане на обществено обсъждане на    Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект” Модернизация на железопътен участък София-Перник-Радомир” за проект „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир”– част от Трансевропейската транспортна мрежа” в обхвата на Подучастък  от проектен км 15+332 до км 18+537 по Път 1

 • Представянето на проекта да се проведе на 16.09.2021г. от 17.30 часа  във "Владайско читалище "Светлина-1906“, с. Владая, "Войнишко въстание" № 59;
 • Копие от проекта e изложено в Техническа служба на Район”Витоша”-СО, ет.2 за запознаване на заинтересованите лица.
 • Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на Район”Витоша”-СО до 24.09.2021 г. включително.
 • Заключителната дискусия да се проведе на 30.09.2021 г. от 17.30 ч. във "Владайско читалище"Светлина-1906“, с. Владая, "Войнишко въстание" № 59.

 


17.08.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед №РВТ21-РД56-197/16.08.2021г. издадена от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


11.08.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед №РВТ21-РД56-196/11.08.2021г. издадена от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


09.08.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


06.07.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


16.06.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:

 


27.05.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

СО-Район „Витоша” съобщава, че със Заповед № РД-02-15-30/05.03.2021 г., допълнена със Заповед №РД-02-15-37/02.04.2021 г. на Зам. Министъра  на регионалното развитие и благоустройството е разрешено да се изработи проект за ПУП – План за улична регулация, изменение на плана за улична регулация в обхват от ул.Лазурна и ул.Киевска до АМ”Люлин/понастоящем АМ ”Струма” /от км.52+760 до км.58+602 и изменение на плана за регулация на засегнатите части от квартали, райони ”Витоша”, „Овча купел”, „Красна поляна” и „Люлин” заедно с одобрено задание.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД

ГРАФИЧНА ЧАСТ


29.04.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


07.04.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ: 
 
На проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община

06.04.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед №РВТ21-РД09-81/06.04.2021г. на основание чл.22, ал.4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройството на територията, чл. 4, ал.1, т.3, чл.8, ал.1, т.3, във връзка с ал.2 и чл.10, ал.2 и чл.21а от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение  №661 п Протокол №41/12.10.2017г. на СОС, Заповед №ЦОА21-РД09-209/03.02.2021г. на Кмета на СО и постъпило от НАГ писмо с вх. № РВТ21-ВК08-1227-(9)/14.12.2020г. в Район "Витоша" - СО за провеждане на обществено обсъждане на : Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за: "Модернизация на железопътен участък : "София - Перник- Радомир" за проект "Модернизация на железопътната линия София- Перник Радомир, част от Трансевропейска транспортна мрежа", в обхвата на Подучатък 1.1 Централна гара София - Владая от проектен км 1+220 до км 15+322 по Път 1.


09.03.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


09.02.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


23.12.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №СОА20-РД09-4397/09.12.2020г. на Кмета на Столична община за преустановяване провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия.

 • С пълния текст на Заповед №СОА20-РД09-4397/09.12.2020г. може да се запознаете ТУК

14.12.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед №РВТ20-РД56-76/14.12.2020г. на Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


09.12.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


08.12.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед на Кмета на район "Витоша" - СО, спираща всички правни и фактически действия по провеждането на конкурс за „Отдаване под наем част от недвижим имот - публична общинска собственост представляващ III (трети) етаж с площ от 1150 кв. м. от триетажна сграда за образование, находящ се в сградата на 86 – то ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Владая, ул. „Брезова гора“ № 2 със специфично конкурсно условие – за частно училище, открит с моя Заповед РВТ20-РД98-1 от 15.10.2020 г. и заповед № РВТ20-РД98-183 от 20.11.2020 г.


01.12.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


30.11.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Столичният общински съвет взе решение за удължаване на срока за подаване на документи в процедура по определяне на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд.

С решението може да се запознаете ТУК


07.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


15.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед издадена от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА;  чл.46,ал. 5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


28.08.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед издадена от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


20.08.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


12.08.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 46, ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.10 от НППОЖТ на СО, в изпълниние на разпоредбите на чл.133, ал.2, т.7 и т.8 от Закона за ветеринарномедицинската дейност е издадена Заповед №РВТ20-РД09-80/12.08.2020г. от Кмета на СО-Район "Витоша", с която е определен маршрут за движение на коне от животновъден обект - конна база "Св. Иван Рилски"  по улиците на с. Владая. Със съдържанието и пълният текст на Заповед №РВТ20-РД09-80/12.08.2020г. може да се запознаете ТУК


11.08.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


24.07.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед на Кмета на район "Витоша"- СО относно провеждане на празник на кв. Бояна - "Св. Панталеймон"


14.07.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед на Кмета на район "Витоша"- СО относно провеждане на традиционен  "Илинденски събор" - кв. Княжево.


14.07.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № СОА20-РД09-2149/07.07.2020г. на Кмета на Столична община, с която се забранява:


11.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед на Кмета на район "Витоша" за отмяна на приема на граждани и предствители на юридически лица от служители на районнста администрация, до отмяна на обявената извънредна епидемична обстановка.

Заповедта регламентира и пропусквателния режим в сградата на районната администрация, с пълния текст може да се запознаете ТУК


28.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


15.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед №РД-02-15-23/18.03.2020г. за заместник-министъра на регионалното развитие и блогоустройството, издадена във връзка с реализацията на обект "Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир - част от Трансевропейската железопътна мрежа".


12.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


05.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед СОА20-РД-1744/30.04.2020г. на Кмета на Столична община, относно предотвратяване възникването на пожари и осигуряване на пожарна безопасност, в горски територии общинска собственост, през пожароопасния период за 2020г.


05.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед СОА20-РД-1743/30.04.2020г. на Кмета на Столична община, относно предотвратяване възникването на пожари и осигуряване на пожарна безопасност, в защитени територии, през пожароопасния период за 2020г.


05.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


 

16.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Съобщение за издадена Заповед № РА50-107/14.02.2020г. на Главния архитект на СО за допускане на ПУП-ИПЗ за УПИ V-469, кв.32 и УПИ II-2287, кв.34, м."Манастирски ливади - запад"


10.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Лаборатория за експериментално развитие "Интегрирани енергийни системи" в УПИ VIII-1539 и УПИ VII-15391 кв. 91а, с. Владая, район "Витоша".


08.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", съобщава, че в Държавен вестник, брой 33, страница 45 от 07.04.2020г., абзац 34 е побликувано и обнародвано следното обявление: "Столична община на основание чл. 128, ал.1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - изменение на план за уличната регулация за обект "Софийски околовръстен път от бул. "България" до АМ "Люлин" в участъка от пътен възел бул. "България" до жп линия София - Перник, заедно с план - схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и изменение на плана за регулация на контактните територии и прилежащи квартали и местности: м. Артерия Трайко Китанчев и продължението и от ул. "Емил Марков" до Бояна, м. "Манастирски ливади - запад", м. "Павлово - Бъкстон", м. "Гърдова глава", м. бул. "Цар Борис III - 2 ч.", м. "Карпузица" - район "Витоша" и м. кв. "Овча купел" - актуализация, м. "кв. Овча купел", кв 50, м. "ж. к. Овча купел - 2 ч.", м. "кв. Горна баня" - район "Овча купел", който е изложен в район "Витоша" и район "Овча купел".

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината, чрез район "Витоша" и район "Овча купел".


24.03.2020г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед издадена от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


18.03.2020г. ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА РАЙОН "ВИТОША"

ОГРАНИЧАВАЩА ПРЯК КОНТАКТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, НА РАЙОННА АДМИНИСТРАЦИЯ "ВИТОША" С ГРАЖДАНИ, ЧРЕЗ ОБОСОБЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ВХОД ЗА СЛУЖИТЕЛИ.


18.03.2020г. ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА РАЙОН "ВИТОША"

ЗА СФОРМИРАНЕ НА ЕКИПИ, ПРОВЕРЯВАЩИ ЗА СПАЗВАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕКТИ ПОСОЧЕНИ В ЗАППОВЕД № РД-01-124/13.03.20г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.


11.03.2020г.  ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед на инж. Теодор Петков Кмет на СО-район "Витоша", предвид Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020г. на Кмета на Столична община, във връзка с разпространението на новия Коронавирус 2019-nCov (COVID-19), за отмяна на приема на граждани до овладяване на ситуацията и ограничен достъп на граждани в сградата на районна администрация "Витоша", може да прочетете ТУК


09.03.2020г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед издадена от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


02.03.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


21.02.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед издадена от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


14.02.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


13.02.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със системата за разделно събиране, последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община, е създадн график на мобилните събирателни пунктове за 2020г., по райони, места, дни и часове, както следва:


12.02.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповеди на Кмета на СО-Район "Витоша" за предоставяне на имоти - полски пътища и канали, които не функционират , попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на Столична община за стопанската 2019/2020 г., на основание на разпоредбите на чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, а именно:


04.02.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


31.01.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


23.01.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", обявява провеждането на конкурс за назначаване на държавен служител в районната администрация. Конкурсът е за длъжността "Старши юрисконсулт" в отдел "Правно, нормативно обслужване, управление на общинската собственост, сигурност и човешки ресурси" - СО-Район "Витоша".

Протокол № 3 от 19.02.2020г.

Протокол № 4 от 19.02.2020г.


07.01.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

Издадена е заповед №РВТ9-РД09-203/12.12.19г. за прекратяване на наемните отношения на Стефанка Истаткова  Васева, за общинско жилище, находящо се на ул. "Ген. Котузов" №8, бл.2, ет.2.


03.01.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО ИРЕНА РАДИЧЕВА И РУМЕН ЛОЗАНОВ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с подадено Заявление №РВТ19-АП00-443/2019г. от Сдружение на собствениците "Примера", е издадена Заповед №137/12.11.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша", за одобрение на инвестиционен проект за изменение по време на строителството на към Разрешение №949/21.11.2019г. на Главния архитект на СО за "Жилищна сграда на 2М+1, 2М+3 И 2М+3+А с магазини, офиси и П.Г." в УПИI-392, кв.79, м. "Манастирски ливади - запад".

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша", в 14-дневен срок от получаването на настоящото съобщение. 


27.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1933.152, 68134.1933.153 и 68134.1933.639,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление № РВТ19-ГР00-373/19.09.2019г., от собственика на имоти с индетификатори 68134.1933.152 и 68134.1933.153 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с индетификатори 68134.1933.152, 68134.1933.153 и 68134.1933.639 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/ 02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №КД-14-85/16.06.2014г. на Началника на СГКК-София, а по действащ ПУП УПИ Х-153, УПИ ХI-152 и УПИ I-638, 639, кв.68, м. "Манастирски ливади - запад", одобрена със Заповед № РД-09-50-66/10.02.1999г. на Гл.архитект на гр.София, потвърдена с Решение 85 по Протокол 568/06.08.2003г. на СОС, е издадена Заповед №РВТ19-РА50-200/11.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на горепосочените имоти.


23.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1942.788

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление № РВТ19-ГР00-459/18.11.2019г. от собственикът на имот с индетификатор 68134.1942.788 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с индетификатор 68134.1942.788 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XL VII-787, кв.50, кв. Бояна, одобрен със Заповед № 291/30.05.1980г.; Заповед №РД-50-383/15.09.2004г.; Заповед №РД-50-116/19.05.2005г. и Заповед №РА-50-611/10.10.2016г. на Гл. архитект на СО, е издадена Заповед № РВТ19-РА50-205/20.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на горепосочения имот.


13.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1975.376 и 68134.1975.377

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление № РВТ19-ГР00-41/21.10.2019г. от собствениците на имоти с индетификатори 68134.1975.376 и 68134.1975.377, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с индетификатори 68134.1975.376 и 68134.1975.377 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ II-376 и УПИ ХV-377, кв.1, в. з. "Киноцентър I ч., одобрен със Заповед №РД-50-09-82/16.03.1990г. на Главния архитект на СО, е издадена Заповед №РВТ19-РА50-196/10.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на горепосочените поземлени имоти.


10.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 11394.1795.577 и 11394.1795.2051

С АДРЕС : с. ВЛАДАЯ

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление №РВТ19-ГР00-374/19.09.2019г., от собствениците на имоти с индетификатори 11394.1795.577 и 11394.1795.2051 от КККР , с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхват на ПИ с индетификатори 11394.1795.577 и 11394.1795.2051 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-1/03.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ ХХХ-577, кв. 6, с. Владая и в.з. Владая, одобрен със Заповед №РД-50-09-541/13.11.1987г. на Гл.архитект на гр.София, потвърдена с Решение №27 по Протокол №27 и №31/07.11.2001г. на СОС, е издадена Заповед №РВТ19-РД50-913/09.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за изменение на подробния устройствен план - Изменение на План за Регулация и Застрояване в обхвата на горепосочените имоти.


10.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 11394.1796.1098 и 11394.1796.1091

С АДРЕС : с. ВЛАДАЯ

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление с вх. № РВТ19-ГР00-3390/01.10.2019г., от собственика на имот с индетификатор 11394.1796.1098, с искане за разрешение за изменение Плана на регулация в обхвата на ПИ с индетификатори:11394.1796.1098 и 11394.1796.1091 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрени със заповед №РД-18-1/03.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ IV-1098 r УПИ VII-1091, кв. 35, с. Владая, одобрен със Заповед № РД-50-09-541/13.11.1987г. на Гл.архитект на гр.София и заповед № РД-50-285/25.08.1998г. на Кмета на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед №РВТ19-РА50-192/05.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за изменение на подробния устройствен план - Изменение на План за Регулация в обхвата на горепосочените поземлени имоти.


10.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1933.2272 и 68134.1933.2011

С АДРЕС : М. " МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД" 

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление с вх. № РВТ19- ГР94-3143/30.08.2019г., от собственика на имот с индетификатор 68134.1933.2272 от КККР, с искане за разрешение на плана за регулация в обхвата на ПИ с индетификатори 68134.1933.2272 и 68134.1933.2011 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ II-1027, 1028 и УПИ VII-1028а, кв. 46, м. "Манастирски ливади - запад", одобрена със Заповед № РД-50-09-66/10.02.1999г. на Гл.архитект на гр. София, потвърдена с Решение №85/06.08.2003г. на СОС, Заповед № РД-09-50-115/15.02.1995г. на Гл.архитект на гр. София и Заповед № РД-50-213/25.08.1998г. на Кмета на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед № РВТ19-РА50-191/05.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с Разрешение за изработване на Проект за изменение на подробния устройствен план - Изменение на план за регулация в обхвата на горепосочените поземлени имоти.


09.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" съобщава, че съгласно Заповед №РВТ19-РД09-194/02.12.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша" ще се  проведе обществено обсъждане на: проект за реверсивна организация на движението по републикански път I-1 София - Перник от км 276+162 до км 282+0,00

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Протокол № 1

Схема идеен проект

Протокол от 18.12.2019г.

Протокол от 14.01.2020г.

Протокол от РЕСУТ


09.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1932.2063

С АДРЕС : М. " МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД" 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-199/06.12.2019г. на Кмета на СО - Район "Витоша", за учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения, елементи на техническата инфраструктура - сградно отклонение Ф63 ПЕВП, на "ВИ-ЕС БИЛД ГРУП" ЕООД, през чужд поземлен имот - частна собственост с индетификатор № 68134.1932.2063, част от който съгласно действащия регулационен план попада в трасе определено за улица. Общата засегната площ е 10 кв. м., с ширина на сервитута 1,60 м.


06.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Два броя тръбни кладенци за поливане на зелени площи и противопожарни нужди" в ПИ с индетификатори 68134.2045.3022 и 68134.2045.2807, м. "Малинова долина - обслужващи обекти на Околовръстен път", кв. 7, СО - Район "Витоша", гр. София


04.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Обявление за постъпил проект "Проект за оразмеряване , изграждане и експлоатация на СОЗ на водовземните съоръжения за минерални води от МН №77"София- Княжево"


22.11.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДИ С ИНДЕТИФИКАТОРИ: 

№ 68134.1930.378.2, № 68134.1930.378.3 И № 68134.1930.378.5

На основание чл. 140, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 131, ал.1 от ЗУТ, ви съобщаваме за издадена виза за проектиране № РВТ19-ГР00-260/05.11.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" за обект "Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи" в УПИ ХII-378, кв. 197, м. "Павлово-Бъкстон". 

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица,  пред Апелативен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


18.11.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО "ОРИЕЛ" ЕООД И "ПРИМА СД" ЕООД, СОБСТВЕНИЦИ НА УПИ VI - 1544, кв. 118,

ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, М. "ДРАГАЛЕВЦИ - РАЗШИРЕНИЕ СЕВЕР",

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-187/15.11.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша" на основание чл.194, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с която е наредено на "Ориел" ЕООД и "Прима СД"ЕООД, в качеството им на собственици на УПИ VI-1544, кв.118, по плана на гр. София, м. "Драгалевци - Разширение север" и на възложители на строеж "Жилищна сграда" находяща се в УПИ VI-1544, кв.118, по плана на гр. София, м. "Драгалевци - Разширение север", да предоставят свободен достъп в имота на 18.12.2019г. между 10:00 часа и 12:00 часа, на служители на СО-Район "Витоша" за извършване на контролни работи във връзка с установяване и отразяване на актуалната фактическата обстановка по отношение на състоянието на строеж "Жилищна сграда", находящ се в УПИ VI-1544, кв.118, по плана на гр. София, м. "Драгалевци - Разширение север".


08.11.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Със Заповед № СОА19-РД09-1495/31.10.2019г. на Кмета на Столична община, и на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 44, ал.1, т.1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, за 2020 г., се определят границите на територията на СО-Район "Витоша", в които се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване, и имотите, попадащи извън границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване. 


07.11.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ОД "Земеделие" София град уведомява собствениците и ползвателите на територията на Столична община, че на 08.11.2019г. и на 11.11.2019г. ще се проведат заседания на комисията по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ по график, както следва: 


06.11.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Информация по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

"Водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение върху ПИ 68134.1936.1358 гр. София, Община Столична по КК и КР одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010г. на ИД на АГКК последно изменение със Заповед КД-14-22-1308/26.08.2013г. на началника на СГКК-София"


05.11.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1932.2063

С АДРЕС : М. " МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД" 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-184/05.11.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша" за учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура  - трасе на уличен водопровод на ДЗЗД "Пирин 28" , собственик на УПИ ХV-732, кв.5, м. "Манастирски ливади - запад" през чужд поземлен имот - частна собственост с ПИ 681134.1932.2063, част от който съгласно действащия регулационен план попада в трасе определено за улица. Общата засегната площ е 45 кв.м., с ширина на сервитута 1,60 м.


25.10.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1933.2186

СО-Район "Витоша" съобщава, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на СО-Район "Витоша" по Заявление № РВТ19-ГР00-359/2019г., за  промяна на предназначение на имот от жилищно в нежилищно и за инвестиционно проектиране на обект: "Офисна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи" в УПИ ХХХIV-2423, кв.74, м. "Манастирски ливади - запад" по регулационния план на гр. София


23.10.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка със Заповед на Кмета на СО-Район "Витоша", издадена на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


23.10.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1931.375,

СО-Район "Витоша" съобщава, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на СО-Район "Витоша" по Заявление № РВТ19-ГР00-264/07.08.2019г.  за обект "Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи" в УПИ VII-373 - за ЖС, кв.206Б, м. "Павлово-Бъкстон". Визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо.


18.10.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди на Кмета на СО-Район "Витоша", издадени на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


24.09.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - Район "Витоша" съобщава, че съгласно Заповед №РВТ19-РД09-161/20.09.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша" за провеждане на обществено обсъждане на: Визуализация и мотивирано предложение за разрешаване изработване на проект за ПУП-ИПЗ , за изграждане на надземна топла връзка, осигуряваща пешеходен достъп между съществуващи сгради на МБАЛ "Света София", в УПИ II-2287, кв.34 и УПИ V-469, кв.32, м. "Манастирски ливади - запад".

16.09.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Информация по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

ИПРЗ и план-схема на транспортна инфраструктура – пътническа въжена линия (част) и сервитут към нея, в следния териториален обхват: УПИ I-951 „търговски комплекс, конгресен център и подземни гаражи“,УПИ II-908, 950, 927 „търговски комплекс, офиси, заведения за обществено хранене, шоурум,конгресен център и подземни гаражи“, УПИ III-4095,4097 „магазини, офиси, заведения заобществено хранене, шоуруми, жилищни сгради и подземни гаражи, хотел и спорт“, УПИ IV956,957,949 „за жилищна зона“, УПИ Х „за речно корито“, кв. 1, „в.з. Малинова долина –Бункера – III етап“, поземлени имоти с идентификатори: 68134.2044.1834, 68134.2044.1835, 68134.2044.1908 и 6813.2044.4095, свързаното с това изменение на плана за регулация насъседни УПИ VII-597, УПИ VIII-508 и УПИ IХ-882, кв. 1 и изменение на улична регулация ото.т.16 до о.т.77, м. „в.з. Малинова долина – Бункера – III етап“, район „Витоша“, Столична община


13.09.2019г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед /РВТ-19 РД09 -24 12.09.2019г/. за удължаване на конкурс за отдаване на част от недвижими имоти публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на преместваеми обекти (павилиони по индивидуални проекти находящи се на територията на СО-район "Витоша' ЗАПОВЕД /  ОБЯВЛЕНИЕ


10.09.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди на Кмета на СО-Район "Витоша", издадени на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


20.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с постъпило Заявление №РВТ19-ГР00-293/12.07.2019г. от собствениците на имоти с индетификатори 68134.1930.2280, 68134.1930.2282 и 68134.1930.2284 от КККР с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на горепосочените имоти от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед № 18-4959-21.06.2016г. на Началник на  СГКК-София, а по действащ ПУП УПИ Х - за трафопост, УПИ ХI - 946, УПИ ХII-946, УПИ ХIII-946, кв.23, ж.к. Гърдова глава, одобрен със Заповед № РД-09-50-594/03.11.1997г. на Главния архитект на София,е издадена Заповед № РВТ19-РА50-127/20.08.2019г. от Главния архитект на СО-Район "Витоша", с която се разрешава да се изработи Проект за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с индетификатори 68134.1930.2280, 68134.1930.2282 и 68134.1930.2284 от КККР, а по действащ ПУП УПИ Х - за трафопост, УПИ ХI-946, УПИ ХII-946 и УПИ ХIII-946, кв.23, ж.к.Гърдова глава.


19.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление с вх.№ РВТ19-ГР00-323/30.07.2019г. от собственика на имоти с индетификатори: 68134.1971.5013, 68134.1971.1463, 68134.1971.2812, 68134.1971.5015 и 68134.1971.3129 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и  застрояване в обхвата на същите поземлени имоти от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ ХI-2813 - за офиси, хотел, магазини и п.г., УПИ I-3171 - за офиси, хотел, спорт и п.г., УПИ VIII-1656 - за офиси, хотел, магазини и п.г. , УПИ VII-1463 - за офиси , хотел, спорт и п.г. и УПИ V-3129 за ос., кв.132, м. "Драгалевци - разширение - север - 2 част",  е издадена Заповед № РВТ19-РА50-125/19.08.2019г. от Гл.архитект на СО - Район "Витоша", с която разрешава да се изработи Проект за изменение на Плана за  регулация и застрояване в обхвата на горепосочените поземлени имоти.


16.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди на Кмета на СО-Район "Витоша", издадени на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


12.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Издадено е Разрешение за строеж № 215/07.08.2019г. от Гл.архитект на СО-Район "Витоша" за обект: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на СО-Район "Витоша", във връзка с "Национална програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета с ПМС № 18/02.02.2015г." в УПИ III, кв257, м."Павлово - Бъкстон" с наш вх. № РВТ19-ПП10-1/07.08.2019г.

Разрешението може да се обжалва от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването му, пред АССГ, чрез Гл.архитект на СО-Район "Витоша", гр.София, ул."Слънце" № 2, ет. 1 - деловодство.


09.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Информация по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение

"ЗАТВОРЕН КОМПЛЕКС ОТ РЕДОВИ, ДВУФАМИЛНИ И ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ „РИВЪР ПАРК“ И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ – ПСОВ И ТРАФОПОСТОВЕ В УПИ XIV – 610, 611, 613, 618, 619, 628, 647, 657, 712, КВ.32A, М. КВ. СИМЕОНОВО, РАЙОН ВИТОША, СТОЛИЧНА ОБЩИНА" План Драгалевци разширение - северПлан местност


07.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО – район „Витоша“ на основание Заповед № СОА19-РД98-8/19.02.2019 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на преместваеми обекти (павилиони) по индивидуален проект, находящи се на територията на район „Витоша“ в кв. Драгалевци в съответствие със схемите, одобрени от главния архитект на гр. София на територията на Район „Витоша“ разделени на обособени позиции. ПЪЛНИЯТ СПИСЪК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


07.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че е издадена виза за проектиране № РВТ19-ГР00-98/23.05.2019 за "Многофамилна жилищна сграда с гаражи" в УПИ V-1571,1633, кв.29, м."Манастирски ливади - запад", СО-Район "Витоша":  ВИЗА и ОБЯВЛЕНИЕ


06.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДВ брой 62 от 06.08.2019г., Столична община, на основание чл.128 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и план за застрояване за кв.18а, кв.18б, и кв.18в, м."в.з "Бояна" и кв.82б, м."Манастирски ливади - изток - Обслужващи обекти на Околовръстен път", заедно с план - схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в граници: ул."Околовръстен път", Гробищен парк "Бояна", ул."Проф.Илия Йосифов", дере, който е изложен в СО-Район "Витоша".

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен от датата на обнародването в "Държавен вестник" /ДВ брой 62 от 06.08.2019г./ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Столична община, чрез СО-Район "Витоша", адрес: ул."Слънце" №2, ет. 1 - деловодство.


05.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕОСТ,

ОПИС НА ПОСТЪПИЛИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ - Във връзка с проведено обсъждане на проект за ПУП план за регулация и застрояване на село Мърчаево заедно с план схеми на техническата инфраструктура на 17.07.2019г.


29.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: От 01.08.2019г. до 30.08.2019г. със Заповеди на Кмета на СО - Район Витоша № № РВТ19-РД09-113,114,115 от 24.07.2019г, се спира приемането на Заявления от граждани и юридически лица за издаване на визи, одобрение на инвестиционни проекти от отдел "Устройство на територията, Кадастър и Регулация" и приемане на инвестиционни проекти от техническата инфраструктура и издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на същите от отдел " Инженерна инфраструктура, Благоустройство и Екология". Отменя се приема на граждани в петък от 9.00-12.00ч. от служители на районната администрация.


23.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1933.2186,

Уведомяваме Ви, че е издадена виза за проектиране № РВТ19-ГР00-2015/2019г. от Главния архитект на СО-Район "Витоша" за промяна на предназначението на имот от жилищно в нежилищно  и за инвестиционно проектиране на обект: "Офисна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи" в УПИ ХХХІV-2423, кв.74, м. "Манастирски ливади - запад" по регулационния план на гр. София.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Апелативен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


15.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИНДЕТИФИКАТОР 68134.1932.2063,

СО-Район "Витоша" уведомява собствениците на поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2063, находящ се в м.Манастирски ливади - запад, че е съставен Протокол № 5/10.07.2019г. на комисия назначена със Заповед № РВТ19-РД91-17/08.04.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша", с който се приема становището на Главния инженер на СО-Район "Витоша" за учредяване право на прокарване на трасе на сградно водопроводно отклонение, засягащо частен поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2063, част от който съгласно действащият регулационен план, попада в трасе, отдадено за улица. Общата засегната площ е около 10 кв.м., с ширина на сервитута 1,60 м.

Заинтересованите лица могат прегледат всички документи по преписката и да се запознаят със съдържанието на Протокол № 5/10.07.2019г., които са изложени за разглеждане в сградата на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2, стая 26.


10.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-район "Витоша", на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на м.Княжево заедно с план схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в граници: ул."Елаша", ул."Явор", ул."Къпина" и ул."Витошки Бор". Проектът е изложен в сградата на СО-район "Витоша", ул.Слънце 2 , ет.2, ст. 45. Схемите за ПУП-ИПРЗ може да видите тук: Схема 1 и Схема 2


10.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с подадено в Заявление № РВТ19-ГР94-2515/28.05.2019г. от собственици на имот с индетификатор 68134.1932.2473 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за застрояване в обхвата на  поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2473 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП - УПИ ІІ-855, кв.23, м."Манастирски ливади-запад", одобрен със Заповед №РД-09-50-66/10.02.1999г. на Главния архитект на Столична община, е издадена Заповед №РВТ19-РА50-106/09.07.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за застрояване в териториален обхват на поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2473 от КККР, а по действащ ПУП - УПИ ІІ-855, кв.23, м."Манастирски ливади-запад".


09.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ се съобщава, че в Държавен вестник бр.54/09.07.2019г., стр.55 е обнародвано съобщение за изработен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на новосъздадени УПИ ІІІ - 799, 800, 801, 802, 994, 804, 993 - за жилищно строителство от кв.53а/нов/ и УПИ 4175 - за жилищно строителство от кв.48а/нов/, и изменение на плана за улична регулация между квартали 48а и 53а, м."в.з.Симеоново - север", заедно с план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

Запознаването с проекта за подробен устройствен план, може да бъде извършено от заинтересованите лица, всеки работен ден в СО-Район "Витоша", гр.София, ул."Слънце" № 2, ет.2, стая 46а.

В 30-дневен срок от съобщаването, в деловодството на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.1, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план.


09.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с подадено Заявление № РВТ19-ГР00-226/30.05.2019г. от собствениците на имот с индетификатор 68134.1944.1536 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1944.1536 и 68134.1944.2341 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ І-1536 и УПИ ІІ-1536, кв.12а, м."в.з.Киноцентър - ІІІ част - разширение", одобрен със Решение № 1000 по Протокол 32/10.12.2001г., е издадена Заповед № РВТ19-РА50-101/08.07.2019г., на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация в териториален обхват на поземлени имоти с индетификатори 68134.1944.1536 и 68134.1944.2341 от КККР, а по действащ ПУП УПИ І-1536 и УПИ ІІ-1536, кв.12а, м."в.з.Киноцентъра - ІІІ част - разширение".


09.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди на Кмета на СО-Район "Витоша", идадени на основание чл.46, ал.1 , т.5, абзац първи от ЗМСМА; чл.46, ал.1, ал.6  и чл.43, т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


09.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" съобщава, че съгласно заповед № РВТ19-РД09-106/03.07.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша" за провеждане на обществено обсъждане на : Проект за ПУП - план за регулация и застрояване на с.Мърчаево, заедно с план - схеми на техническата инфраструктура в граници: Първокласен път Е79, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І" /шосе с.Владая - с.Мърчаево/, ул."Трендафил", ПП "Витоша", ул." Бистра река", ПП"Витоша", ул."Церова поляна", ПП "Витоша", граница със с.Рударци, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І", нерегулиран терен, Първокласен път Е79, като:

 • Представянето му ще се състои на 17.07.2019г. от 18:15 часа в сградата на НЧ "Светлина", с.Мърчаево, ул."Зюмбюл" № 1
 • Копие от проекта е изложено за разглеждане от заинтересованите лица в Техническа служба на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2
 • Писмени становища, мнения и предложения по проекта, заинтересованите лица могат да подават в деловодството на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2,ет.1 до 01.08.2019г. включително.
 • Заключителната дискусия ще се проведе на 07.08.2019г. от 18:15 часа в сградата на НЧ"Светлина", с.Мърчаево, ул."Зюмбюл" № 1

05.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

В Държавен вестник бр.53/05.07.2019г., стр.66 е обнародвано Решение на СОС № 289 по Протокол № 76,т.3 от 30.05.2019г., с което се одобрява проект за ПУП - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ изработен по реда на чл.16 от ЗУТ на м."в.з.Симеоново - север - разширение", СО-Район "Витоша" в териториален обхват: "Софийски околовръстен път", западната регулационна граница на м."в.з.Симеоново - север", ул."Неофит Хилендарски" и ул."53-та", СО-Район "Витоша".

Запознаването с Решението и подробния устройствен план, както и обжалването, може на бъде извършено всеки работен ден на адрес: гр.София, ул."Слънце" № 2, СО-Район "Витоша", ет.2, стая 46А. Обжалването се осъществява, пред Административен съд -София - град, в 30-дневен срок от настоящото съобщение, като жалбите от жалбоподателите се подават в деловодството на СО-Район" Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.1.


04.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" с обявление № РВТ17-ТП00-4/132 от 28.06.2019г. , във връзка с публикация в Държавен вестник бр.51 от 28.06.2019г, стр.151 и съобщение на Столична община на основание чл.128, ал.1 и 10 от ЗУТ, съобщава, че е изработен ПУП - План за регулация и застрояване на с.Мърчаево, заедно с план - схеми на техническата инфраструктура в граници: първокласен път Е79, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І" (шосе с.Владая-с.Мърчаево), ул."Трендафил", ПП "Витоша", ул."Церова поляна", ПП "Витоша", ул."Черешава градина", ПП "Витоша", граница със с.Рударци, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І", нерегулиран терен, първокласен път Е79.

Съсобствениците на поземлени имоти, включени в съсобствени урегулирани поземлени имоти да представят договори по реда на чл.15, ал.3, чл. 5 и чл.17 от ЗУТ. При непредставяне на такива договори, съсобствените урегулирани поземлени имоти ще бъдат изключени от плана за регулация и застрояване. Проектът е изложен в СО-Район "Витоша". В едномесечен срок от датата на обнародване в Държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Столична община, чрез СО-Район "Витоша".


02.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ № 68134.1942.453 ПО КККР НА ГР.СОФИЯ,

Във връзка с подадено в СО-Район "Витоша" Заявление от собственици е издадена виза за проектиране № РВТ19 - ГР00-57/2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" за обект "Промяна на предназначението на жилищна сграда в дом за стари хора" в УПИ VІІІ-454, кв.61, м."Бояна".

Визата подлежи на обжалване в 14 дневен срок от настоящото съобщение, от заинтересованите лица пред Административен съд-София-град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


27.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Идадена е Заповед № РВТ19-РА50-70/21.05.2019г. на Главния архитект на Столична община , по заявление № РВТ17-ТП00-27-/27/-18.01.2019г., за одобрение на ПУП-ИПЗ, в обхват УПИ ХІV - 460, кв.224 по плана на м."Павлово-Бъкстон" , СО-Район "Витоша".

Заинтересованите лица могат да се запознаят със съдържанието на заповедта в СО-Район "Витоша", отдел УТКР, ет. 2, , стая 59 , арх.С.Касабова. В СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения, предложения и искания по проекта.


25.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че са издадени Заповеди от Главния архитект на СО-Район "Витоша", във връзка с постъпили в районната администрация Заявления от собственици на имоти с искане за разрешение за изменение на Плана на регулация в обхвата на следните поземлени имоти:


21.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - "Данаос Девелопмент" ЕАД уведомява, че има следното инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищен комплекс с подземни паркинги, ограда, подпорни стени и пречиствателни съоръжения в УПИ ІV-1908 " за жилищно строителство, спорт и въжена линия" и Търговски комплекс, офиси, заведения за обществено хранене, шоурум конгресен център, подземни гаражи и въжена линия, жилищно строителство и хотелска част в УПИ3-4095, кв.1, м.в.з. Малинова долина - Бункера ІІІ етап, СО-Район "Витоша", гр.София". 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" № 136, ет.10


18.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - Район "Витоша" удължава с 15 дни срока за приемане на оферти за конкурс с предмет: "Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обособена част от недвижим имот - частна общинска собственост (АОС № 260 от 05.02.1998 г.) представляващ помещение № 22 (сладкарница) от 93.20 кв.м., находящо се в сградата на Кметство "Владая", в с.Владая, ул."Войнишко въстание" № 61, СО - Район "Витоша", със специфично конкурсно условие " за сладкарница".

Краен срок за подаване на офертите - 16:30 часа на 04.07.2019г., в деловодството на СО - Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.1. Конкурсът ще се проведе на 05.07.2019г., от 10:00 часа, в заседателната зала на СО - Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2.


18.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" съобщава за издадено Разрешение за поставяне № 50/28.05.2019г. на НАГ-СО, с което се разрешава поставянето на Фирмен тотем към комплекс " Garitage park", в УПИ І - 1866, 1919, 2799, 2800, 2801, 2802, 2815, 2816, 2818, 2850 - за административно и обществено обслужване, офис сгради, жилищни сгради, хотел, училище, възлова станция, трафопост и ПГ, кв.4, м."Малинова долина- Бункера І етап".

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, разрешението подлежи на обжалване пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО - Район "Витоша".


14.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - Район "Витоша" на основание Заповед № СОА19-РД09-671/15.05.2019г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на:

Телефон за контакти: 02/818 79 32


12.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - Район "Витоша" на основание Заповед № СОА19-РД09-671/15.05.2019г.  на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на :

Телефон за контакти: 02/818 79 32


11.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание Заповед № СОА19-РД09-671/15.05.2019г. на Кмета на Столична община, СО-Район "Витоша" обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, с площ от 108.00 кв.м., с начална конкурсна месечна наемна цена 37.58 лв. (без вкл. ДДС). Помещението е  предназначено за ученически бюфет и се намира в сградата на 86 ОУ "Св.Климент Охридски",  ул."Брезова гора" № 2, с.Владая.

Офертите за участие ще се приемат на ул."Слънце" № 2, ет.1, в деловодството на СО-Район"Витоша", всеки работен ден от 08:30 часа, като срока започва да тече от 08:30 часа на 11.06.2019г.  и изтича на 15.07.2019г. в 16:30 часа. Конкурсът ще се проведе на 16.07.2019г. , от 13:00 часа в заседателната зала на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2.  За повече информация и контакти: тел.02/818 79 32


10.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка със Заповед на Кмета но СО-Район "Витоша", издадена на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац първи от ЗМСМА; във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


05.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с издадени Заповеди на Кмета на СО-Район"Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац първи от ЗМСМА; във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:

 • Заповед РВТ19-РД56-46/21.05.2019г. , лек автомобил, марка "БМВ", черно-зелен цвят, паркиран на бул."Димитър Петков" зад бл.4 стр.1стр.2
 • Заповед РВТ19-РД56-47/05.06.2019г., лек автомобил, марка "Хюндай",  тъмно син цвят, рег. № СА0695СХ, паркиран на ул. "Десислава 30" стр.1стр.2
 • Заповед РВТ19-РД56-48/05.06.2019г. ,лек автомобил, марка "Нисан Ванет",  бял цвят, рег. № СА6893КТ, паркиран на ул. Св.Мария Магдалина" 19 стр.1стр. 2
 • Заповед РВТ19-РД56-49/05.06.2019г., лек автомобил, марка "Форд", бяло-син цвят, с рег. № СА5026НТ, паркиран на ул."Бистришко шосе" стр.1стр.2
 • Заповед РВТ19-РД56-50/05.06.2019г., лек автомобил, неизвестна марка, без рег.номер, паркиран на ул."Родопски извор" 79 стр.1стр2
 • Заповед РВТ19-РД56-51/ 05.06.2019г., лек автомобил, марка "Форд", бял цвят, с рег.№ С3267ВС, паркиран на ул."Родопски извор" 79 стр.1стр.2

31.05.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ДИВЕЛЪПМЪНТС"  съобщава, че има инвестиционно предложение за: Затворен комплекс от редови, двуфамилни и еднофамилни жилищни сгради и жилищни блокове "Ривър парк" и допълващо застрояване - Пречиствателна станция за отпадни води и трафопостове в УПИ ХІV - 610, 611, 613, 618, 619, 628, 647, 657, 712, кв.32А, м.кв.Симеоново, СО-Район "Витоша".

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" № 136, ет.10.


27.05.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-88/16.05.2019г. от Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.193, ал.3 от ЗУТ, за учредяване на "ФРОНТ САЙД" ЕООД, представлявано от управителя  - радослав Гогишков и на СД"ТОРИН ТОНЧЕВ" ЕООД, представлявано от управителя - Никола Гогишков, право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти за изграждане на улични съоръжения, елементи на техническата инфраструктура - изместване на съществуващ уличен водопровод и изграждане на нов уличен водопровод по ул. "Проф.Димитър Пасков" от о.т. 43 до о.т. 42а и по ул. "Двата бука" от о.т.42а до о.т.42б в кв. Симеоново

Заинтересованите  лица могат да се явят СО-Район "Витоша", ул."Слънце" №2, от 8:30 часа до 17:00 часа - от понеделник до петък, за запознаване със съдържанието на Заповед № РВТ19-РД09-88/16.05.2019г..

На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14 -дневен срок от получаване на настоящото съобщение, заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета на СО-Район "Витоша" пред Административен съд - град София. 


17.01.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед на Кмета на район "Витоша", определяща местата за разхождане на домашни кучета на територията на градската част на район "Витоша".