Заповеди/Обявления

16.05.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СЪОБЩЕНИЕ

Район „Витоша“, на основание чл. 8, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с решение № 661, Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, СЪОБЩАВА на всички заинтересовани лица, че издадената Заповед № РВТ22-РД09-149/23.05.2022 на кмета на район „Витоша“ за провеждане на обществено обсъждане на тема: „Схема за въвеждане на еднопосочно движение за зона: ул. „Околовръстен път“ (бул. „Никола Петков“), ул. „Витошко лале“, резиденция „Бояна“, ул. Александър Пушкин“, ул. „Панорамен път“, бул. „Цар Борис III“.

ЗАПОВЕД

СХЕМА 1

СХЕМА 2

СХЕМА 3

СХЕМА 4


16.05.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СЪОБЩЕНИЕ

Район „Витоша“, на основание чл. 8, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с решение № 661, Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, СЪОБЩАВА на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РВТ22-РД09-137/12.05.2022 на кмета на район „Витоша“ за провеждане на обществено обсъждане на тема: „Схема за въвеждане на еднопосочно движение за зона: ул. „Околовръстен път“ (бул. „Никола Петков“), ул. „Витошко лале“, резиденция „Бояна“, ул. Александър Пушкин“, ул. „Панорамен път“, бул. Цар Борис III““

ЗАПОВЕД

СХЕМА 1

СХЕМА 2

СХЕМА 3

СХЕМА 4


04.05.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


 

26.04.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


05.04.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


09.03.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


01.03.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че на основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие", във връзка с чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), искане №РД-12-01-1478/28.10.2021г. до Столичен общински съвет и представено 1 (еден)брой заявление от земеделски стопанин до председателя на Комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, определена на основание чл.72б от ППЗСПЗЗ със Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - София - град, е издадена Заповед № ПО -09-2499/15.02.2022г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - София - град.

Заповед № ПО-09-2499/15.02.2022г.


09.02.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


26.01.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СЪОБЩЕНИЕ

До всички адрено-регистрирани лица на адреси:

ул. "Белмекен" 23А,ул. "Белмекен" 23Б, ул. "Белмекен" 42, ул. "Белмекен" 42 Вх.А, ул. "Белмекен" 43, ул. "Вихрен" 19 Вх. Б, ул. "Вихрен" 44, ул. "Вихрен" 46, ул. "Вихрен" 49.

 


07.01.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед № ПО-17971/30.12.2021г. по чл. 37, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ).


09.12.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


30.11.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


08.11.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


08.11.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


03.11.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


02.11.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


08.10.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


06.10.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:

 


10.09.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


09.09.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

   

ОБЯВЛЕНИЕ
        
Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ21-РД09-156/03.09.2021г.  на Кмета на район „Витоша“ – Столична община, на основание чл. 194, ал.1 от Закона за устройство на територията за осигуряване достъп на служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ при СО – район „Витоша“.

Приложение:Копие на Заповед № РВТ21-РД09-156/03.09.2021г. на кмета на СО – район „Витоша“                                
                              


09.09.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:

 


18.08.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ОБЯВЛЕНИЕ

По преписка вх.№РВТ16-ВК08-1227-9/14.12.2020 г.

За кв. Княжево

Район”Витоша”-СО съобщава, че съгласно Заповед №РВТ21-РД09-153/16.08.2021 г. на Кмета на Район”Витоша” за провеждане на обществено обсъждане на       Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект” Модернизация на железопътен участък София-Перник-Радомир” за проект „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир”– част от Трансевропейската транспортна мрежа” в обхвата на Подучастък 1.1 Централна гара София-Владая от проектен км 1+220 до км 15+332 по Път 1

 • Представянето на проекта да се проведе на 15.09.2021г. от 17.30 часа  във физкултурния салон на 26 СОУ“Йордан Йовков“, кв.Княжево, ул. Кореняците №40
 • Копие от проекта e изложено в Техническа служба на Район”Витоша”-СО, ет.2 за запознаване на заинтересованите лица.
 • Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на Район”Витоша”-СО до 23.09.2021 г. включително.
 • Заключителната дискусия да се проведе на 29.09.2021 г. от 17.30 ч. във физкултурния салон на 26 СОУ“Йордан Йовков“, кв.Княжево, ул. Кореняците №40.

   

По преписка вх.№РВТ16-ВК08-1227-8/14.12.2020 г.

      За с. Владая

Район”Витоша”-СО съобщава, че съгласно Заповед №РВТ21-РД09-152/16.08.2021 г. на Кмета на Район”Витоша” за провеждане на обществено обсъждане на    Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект” Модернизация на железопътен участък София-Перник-Радомир” за проект „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир”– част от Трансевропейската транспортна мрежа” в обхвата на Подучастък  от проектен км 15+332 до км 18+537 по Път 1

 • Представянето на проекта да се проведе на 16.09.2021г. от 17.30 часа  във "Владайско читалище "Светлина-1906“, с. Владая, "Войнишко въстание" № 59;
 • Копие от проекта e изложено в Техническа служба на Район”Витоша”-СО, ет.2 за запознаване на заинтересованите лица.
 • Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на Район”Витоша”-СО до 24.09.2021 г. включително.
 • Заключителната дискусия да се проведе на 30.09.2021 г. от 17.30 ч. във "Владайско читалище"Светлина-1906“, с. Владая, "Войнишко въстание" № 59.

 


17.08.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед №РВТ21-РД56-197/16.08.2021г. издадена от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


11.08.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед №РВТ21-РД56-196/11.08.2021г. издадена от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


09.08.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


06.07.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


16.06.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:

 


27.05.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

СО-Район „Витоша” съобщава, че със Заповед № РД-02-15-30/05.03.2021 г., допълнена със Заповед №РД-02-15-37/02.04.2021 г. на Зам. Министъра  на регионалното развитие и благоустройството е разрешено да се изработи проект за ПУП – План за улична регулация, изменение на плана за улична регулация в обхват от ул.Лазурна и ул.Киевска до АМ”Люлин/понастоящем АМ ”Струма” /от км.52+760 до км.58+602 и изменение на плана за регулация на засегнатите части от квартали, райони ”Витоша”, „Овча купел”, „Красна поляна” и „Люлин” заедно с одобрено задание.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД

ГРАФИЧНА ЧАСТ


29.04.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


07.04.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ: 
 
На проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община

06.04.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед №РВТ21-РД09-81/06.04.2021г. на основание чл.22, ал.4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройството на територията, чл. 4, ал.1, т.3, чл.8, ал.1, т.3, във връзка с ал.2 и чл.10, ал.2 и чл.21а от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение  №661 п Протокол №41/12.10.2017г. на СОС, Заповед №ЦОА21-РД09-209/03.02.2021г. на Кмета на СО и постъпило от НАГ писмо с вх. № РВТ21-ВК08-1227-(9)/14.12.2020г. в Район "Витоша" - СО за провеждане на обществено обсъждане на : Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за: "Модернизация на железопътен участък : "София - Перник- Радомир" за проект "Модернизация на железопътната линия София- Перник Радомир, част от Трансевропейска транспортна мрежа", в обхвата на Подучатък 1.1 Централна гара София - Владая от проектен км 1+220 до км 15+322 по Път 1.


09.03.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


09.02.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


23.12.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №СОА20-РД09-4397/09.12.2020г. на Кмета на Столична община за преустановяване провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия.

 • С пълния текст на Заповед №СОА20-РД09-4397/09.12.2020г. може да се запознаете ТУК

14.12.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед №РВТ20-РД56-76/14.12.2020г. на Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


09.12.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


08.12.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед на Кмета на район "Витоша" - СО, спираща всички правни и фактически действия по провеждането на конкурс за „Отдаване под наем част от недвижим имот - публична общинска собственост представляващ III (трети) етаж с площ от 1150 кв. м. от триетажна сграда за образование, находящ се в сградата на 86 – то ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Владая, ул. „Брезова гора“ № 2 със специфично конкурсно условие – за частно училище, открит с моя Заповед РВТ20-РД98-1 от 15.10.2020 г. и заповед № РВТ20-РД98-183 от 20.11.2020 г.


01.12.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


30.11.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Столичният общински съвет взе решение за удължаване на срока за подаване на документи в процедура по определяне на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд.

С решението може да се запознаете ТУК


07.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


15.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед издадена от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА;  чл.46,ал. 5, ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


28.08.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед издадена от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


20.08.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


12.08.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 46, ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.10 от НППОЖТ на СО, в изпълниние на разпоредбите на чл.133, ал.2, т.7 и т.8 от Закона за ветеринарномедицинската дейност е издадена Заповед №РВТ20-РД09-80/12.08.2020г. от Кмета на СО-Район "Витоша", с която е определен маршрут за движение на коне от животновъден обект - конна база "Св. Иван Рилски"  по улиците на с. Владая. Със съдържанието и пълният текст на Заповед №РВТ20-РД09-80/12.08.2020г. може да се запознаете ТУК


11.08.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


24.07.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед на Кмета на район "Витоша"- СО относно провеждане на празник на кв. Бояна - "Св. Панталеймон"


14.07.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед на Кмета на район "Витоша"- СО относно провеждане на традиционен  "Илинденски събор" - кв. Княжево.


14.07.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № СОА20-РД09-2149/07.07.2020г. на Кмета на Столична община, с която се забранява:


11.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед на Кмета на район "Витоша" за отмяна на приема на граждани и предствители на юридически лица от служители на районнста администрация, до отмяна на обявената извънредна епидемична обстановка.

Заповедта регламентира и пропусквателния режим в сградата на районната администрация, с пълния текст може да се запознаете ТУК


28.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


15.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед №РД-02-15-23/18.03.2020г. за заместник-министъра на регионалното развитие и блогоустройството, издадена във връзка с реализацията на обект "Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир - част от Трансевропейската железопътна мрежа".


12.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


05.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед СОА20-РД-1744/30.04.2020г. на Кмета на Столична община, относно предотвратяване възникването на пожари и осигуряване на пожарна безопасност, в горски територии общинска собственост, през пожароопасния период за 2020г.


05.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед СОА20-РД-1743/30.04.2020г. на Кмета на Столична община, относно предотвратяване възникването на пожари и осигуряване на пожарна безопасност, в защитени територии, през пожароопасния период за 2020г.


05.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


 

16.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Съобщение за издадена Заповед № РА50-107/14.02.2020г. на Главния архитект на СО за допускане на ПУП-ИПЗ за УПИ V-469, кв.32 и УПИ II-2287, кв.34, м."Манастирски ливади - запад"


10.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Лаборатория за експериментално развитие "Интегрирани енергийни системи" в УПИ VIII-1539 и УПИ VII-15391 кв. 91а, с. Владая, район "Витоша".


08.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", съобщава, че в Държавен вестник, брой 33, страница 45 от 07.04.2020г., абзац 34 е побликувано и обнародвано следното обявление: "Столична община на основание чл. 128, ал.1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - изменение на план за уличната регулация за обект "Софийски околовръстен път от бул. "България" до АМ "Люлин" в участъка от пътен възел бул. "България" до жп линия София - Перник, заедно с план - схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и изменение на плана за регулация на контактните територии и прилежащи квартали и местности: м. Артерия Трайко Китанчев и продължението и от ул. "Емил Марков" до Бояна, м. "Манастирски ливади - запад", м. "Павлово - Бъкстон", м. "Гърдова глава", м. бул. "Цар Борис III - 2 ч.", м. "Карпузица" - район "Витоша" и м. кв. "Овча купел" - актуализация, м. "кв. Овча купел", кв 50, м. "ж. к. Овча купел - 2 ч.", м. "кв. Горна баня" - район "Овча купел", който е изложен в район "Витоша" и район "Овча купел".

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината, чрез район "Витоша" и район "Овча купел".


24.03.2020г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед издадена от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


18.03.2020г. ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА РАЙОН "ВИТОША"

ОГРАНИЧАВАЩА ПРЯК КОНТАКТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, НА РАЙОННА АДМИНИСТРАЦИЯ "ВИТОША" С ГРАЖДАНИ, ЧРЕЗ ОБОСОБЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ВХОД ЗА СЛУЖИТЕЛИ.


18.03.2020г. ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА РАЙОН "ВИТОША"

ЗА СФОРМИРАНЕ НА ЕКИПИ, ПРОВЕРЯВАЩИ ЗА СПАЗВАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕКТИ ПОСОЧЕНИ В ЗАППОВЕД № РД-01-124/13.03.20г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.


11.03.2020г.  ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед на инж. Теодор Петков Кмет на СО-район "Витоша", предвид Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020г. на Кмета на Столична община, във връзка с разпространението на новия Коронавирус 2019-nCov (COVID-19), за отмяна на приема на граждани до овладяване на ситуацията и ограничен достъп на граждани в сградата на районна администрация "Витоша", може да прочетете ТУК


09.03.2020г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед издадена от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


02.03.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


21.02.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед издадена от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


14.02.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


13.02.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със системата за разделно събиране, последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община, е създадн график на мобилните събирателни пунктове за 2020г., по райони, места, дни и часове, както следва:


12.02.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповеди на Кмета на СО-Район "Витоша" за предоставяне на имоти - полски пътища и канали, които не функционират , попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на Столична община за стопанската 2019/2020 г., на основание на разпоредбите на чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, а именно:


04.02.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


31.01.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди издадени от Кмета на СО-Район "Витоша",  на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


23.01.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", обявява провеждането на конкурс за назначаване на държавен служител в районната администрация. Конкурсът е за длъжността "Старши юрисконсулт" в отдел "Правно, нормативно обслужване, управление на общинската собственост, сигурност и човешки ресурси" - СО-Район "Витоша".

Протокол № 3 от 19.02.2020г.

Протокол № 4 от 19.02.2020г.


07.01.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

Издадена е заповед №РВТ9-РД09-203/12.12.19г. за прекратяване на наемните отношения на Стефанка Истаткова  Васева, за общинско жилище, находящо се на ул. "Ген. Котузов" №8, бл.2, ет.2.


03.01.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО ИРЕНА РАДИЧЕВА И РУМЕН ЛОЗАНОВ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с подадено Заявление №РВТ19-АП00-443/2019г. от Сдружение на собствениците "Примера", е издадена Заповед №137/12.11.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша", за одобрение на инвестиционен проект за изменение по време на строителството на към Разрешение №949/21.11.2019г. на Главния архитект на СО за "Жилищна сграда на 2М+1, 2М+3 И 2М+3+А с магазини, офиси и П.Г." в УПИI-392, кв.79, м. "Манастирски ливади - запад".

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша", в 14-дневен срок от получаването на настоящото съобщение. 


27.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1933.152, 68134.1933.153 и 68134.1933.639,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление № РВТ19-ГР00-373/19.09.2019г., от собственика на имоти с индетификатори 68134.1933.152 и 68134.1933.153 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с индетификатори 68134.1933.152, 68134.1933.153 и 68134.1933.639 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/ 02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №КД-14-85/16.06.2014г. на Началника на СГКК-София, а по действащ ПУП УПИ Х-153, УПИ ХI-152 и УПИ I-638, 639, кв.68, м. "Манастирски ливади - запад", одобрена със Заповед № РД-09-50-66/10.02.1999г. на Гл.архитект на гр.София, потвърдена с Решение 85 по Протокол 568/06.08.2003г. на СОС, е издадена Заповед №РВТ19-РА50-200/11.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на горепосочените имоти.


23.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1942.788

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление № РВТ19-ГР00-459/18.11.2019г. от собственикът на имот с индетификатор 68134.1942.788 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с индетификатор 68134.1942.788 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XL VII-787, кв.50, кв. Бояна, одобрен със Заповед № 291/30.05.1980г.; Заповед №РД-50-383/15.09.2004г.; Заповед №РД-50-116/19.05.2005г. и Заповед №РА-50-611/10.10.2016г. на Гл. архитект на СО, е издадена Заповед № РВТ19-РА50-205/20.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на горепосочения имот.


13.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1975.376 и 68134.1975.377

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление № РВТ19-ГР00-41/21.10.2019г. от собствениците на имоти с индетификатори 68134.1975.376 и 68134.1975.377, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с индетификатори 68134.1975.376 и 68134.1975.377 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ II-376 и УПИ ХV-377, кв.1, в. з. "Киноцентър I ч., одобрен със Заповед №РД-50-09-82/16.03.1990г. на Главния архитект на СО, е издадена Заповед №РВТ19-РА50-196/10.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на горепосочените поземлени имоти.


10.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 11394.1795.577 и 11394.1795.2051

С АДРЕС : с. ВЛАДАЯ

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление №РВТ19-ГР00-374/19.09.2019г., от собствениците на имоти с индетификатори 11394.1795.577 и 11394.1795.2051 от КККР , с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхват на ПИ с индетификатори 11394.1795.577 и 11394.1795.2051 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-1/03.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ ХХХ-577, кв. 6, с. Владая и в.з. Владая, одобрен със Заповед №РД-50-09-541/13.11.1987г. на Гл.архитект на гр.София, потвърдена с Решение №27 по Протокол №27 и №31/07.11.2001г. на СОС, е издадена Заповед №РВТ19-РД50-913/09.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за изменение на подробния устройствен план - Изменение на План за Регулация и Застрояване в обхвата на горепосочените имоти.


10.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 11394.1796.1098 и 11394.1796.1091

С АДРЕС : с. ВЛАДАЯ

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление с вх. № РВТ19-ГР00-3390/01.10.2019г., от собственика на имот с индетификатор 11394.1796.1098, с искане за разрешение за изменение Плана на регулация в обхвата на ПИ с индетификатори:11394.1796.1098 и 11394.1796.1091 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрени със заповед №РД-18-1/03.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ IV-1098 r УПИ VII-1091, кв. 35, с. Владая, одобрен със Заповед № РД-50-09-541/13.11.1987г. на Гл.архитект на гр.София и заповед № РД-50-285/25.08.1998г. на Кмета на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед №РВТ19-РА50-192/05.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за изменение на подробния устройствен план - Изменение на План за Регулация в обхвата на горепосочените поземлени имоти.


10.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1933.2272 и 68134.1933.2011

С АДРЕС : М. " МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД" 

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление с вх. № РВТ19- ГР94-3143/30.08.2019г., от собственика на имот с индетификатор 68134.1933.2272 от КККР, с искане за разрешение на плана за регулация в обхвата на ПИ с индетификатори 68134.1933.2272 и 68134.1933.2011 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ II-1027, 1028 и УПИ VII-1028а, кв. 46, м. "Манастирски ливади - запад", одобрена със Заповед № РД-50-09-66/10.02.1999г. на Гл.архитект на гр. София, потвърдена с Решение №85/06.08.2003г. на СОС, Заповед № РД-09-50-115/15.02.1995г. на Гл.архитект на гр. София и Заповед № РД-50-213/25.08.1998г. на Кмета на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед № РВТ19-РА50-191/05.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с Разрешение за изработване на Проект за изменение на подробния устройствен план - Изменение на план за регулация в обхвата на горепосочените поземлени имоти.


09.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" съобщава, че съгласно Заповед №РВТ19-РД09-194/02.12.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша" ще се  проведе обществено обсъждане на: проект за реверсивна организация на движението по републикански път I-1 София - Перник от км 276+162 до км 282+0,00

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Протокол № 1

Схема идеен проект

Протокол от 18.12.2019г.

Протокол от 14.01.2020г.

Протокол от РЕСУТ


09.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1932.2063

С АДРЕС : М. " МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД" 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-199/06.12.2019г. на Кмета на СО - Район "Витоша", за учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения, елементи на техническата инфраструктура - сградно отклонение Ф63 ПЕВП, на "ВИ-ЕС БИЛД ГРУП" ЕООД, през чужд поземлен имот - частна собственост с индетификатор № 68134.1932.2063, част от който съгласно действащия регулационен план попада в трасе определено за улица. Общата засегната площ е 10 кв. м., с ширина на сервитута 1,60 м.


06.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Два броя тръбни кладенци за поливане на зелени площи и противопожарни нужди" в ПИ с индетификатори 68134.2045.3022 и 68134.2045.2807, м. "Малинова долина - обслужващи обекти на Околовръстен път", кв. 7, СО - Район "Витоша", гр. София


04.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Обявление за постъпил проект "Проект за оразмеряване , изграждане и експлоатация на СОЗ на водовземните съоръжения за минерални води от МН №77"София- Княжево"


22.11.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДИ С ИНДЕТИФИКАТОРИ: 

№ 68134.1930.378.2, № 68134.1930.378.3 И № 68134.1930.378.5

На основание чл. 140, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 131, ал.1 от ЗУТ, ви съобщаваме за издадена виза за проектиране № РВТ19-ГР00-260/05.11.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" за обект "Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи" в УПИ ХII-378, кв. 197, м. "Павлово-Бъкстон". 

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица,  пред Апелативен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


18.11.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО "ОРИЕЛ" ЕООД И "ПРИМА СД" ЕООД, СОБСТВЕНИЦИ НА УПИ VI - 1544, кв. 118,

ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, М. "ДРАГАЛЕВЦИ - РАЗШИРЕНИЕ СЕВЕР",

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-187/15.11.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша" на основание чл.194, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с която е наредено на "Ориел" ЕООД и "Прима СД"ЕООД, в качеството им на собственици на УПИ VI-1544, кв.118, по плана на гр. София, м. "Драгалевци - Разширение север" и на възложители на строеж "Жилищна сграда" находяща се в УПИ VI-1544, кв.118, по плана на гр. София, м. "Драгалевци - Разширение север", да предоставят свободен достъп в имота на 18.12.2019г. между 10:00 часа и 12:00 часа, на служители на СО-Район "Витоша" за извършване на контролни работи във връзка с установяване и отразяване на актуалната фактическата обстановка по отношение на състоянието на строеж "Жилищна сграда", находящ се в УПИ VI-1544, кв.118, по плана на гр. София, м. "Драгалевци - Разширение север".


08.11.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Със Заповед № СОА19-РД09-1495/31.10.2019г. на Кмета на Столична община, и на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 44, ал.1, т.1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, за 2020 г., се определят границите на територията на СО-Район "Витоша", в които се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване, и имотите, попадащи извън границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване. 


07.11.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ОД "Земеделие" София град уведомява собствениците и ползвателите на територията на Столична община, че на 08.11.2019г. и на 11.11.2019г. ще се проведат заседания на комисията по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ по график, както следва: 


06.11.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Информация по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

"Водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение върху ПИ 68134.1936.1358 гр. София, Община Столична по КК и КР одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010г. на ИД на АГКК последно изменение със Заповед КД-14-22-1308/26.08.2013г. на началника на СГКК-София"


05.11.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1932.2063

С АДРЕС : М. " МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД" 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-184/05.11.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша" за учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура  - трасе на уличен водопровод на ДЗЗД "Пирин 28" , собственик на УПИ ХV-732, кв.5, м. "Манастирски ливади - запад" през чужд поземлен имот - частна собственост с ПИ 681134.1932.2063, част от който съгласно действащия регулационен план попада в трасе определено за улица. Общата засегната площ е 45 кв.м., с ширина на сервитута 1,60 м.


25.10.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1933.2186

СО-Район "Витоша" съобщава, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на СО-Район "Витоша" по Заявление № РВТ19-ГР00-359/2019г., за  промяна на предназначение на имот от жилищно в нежилищно и за инвестиционно проектиране на обект: "Офисна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи" в УПИ ХХХIV-2423, кв.74, м. "Манастирски ливади - запад" по регулационния план на гр. София


23.10.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка със Заповед на Кмета на СО-Район "Витоша", издадена на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


23.10.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1931.375,

СО-Район "Витоша" съобщава, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на СО-Район "Витоша" по Заявление № РВТ19-ГР00-264/07.08.2019г.  за обект "Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи" в УПИ VII-373 - за ЖС, кв.206Б, м. "Павлово-Бъкстон". Визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо.


18.10.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди на Кмета на СО-Район "Витоша", издадени на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


24.09.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - Район "Витоша" съобщава, че съгласно Заповед №РВТ19-РД09-161/20.09.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша" за провеждане на обществено обсъждане на: Визуализация и мотивирано предложение за разрешаване изработване на проект за ПУП-ИПЗ , за изграждане на надземна топла връзка, осигуряваща пешеходен достъп между съществуващи сгради на МБАЛ "Света София", в УПИ II-2287, кв.34 и УПИ V-469, кв.32, м. "Манастирски ливади - запад".

16.09.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Информация по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

ИПРЗ и план-схема на транспортна инфраструктура – пътническа въжена линия (част) и сервитут към нея, в следния териториален обхват: УПИ I-951 „търговски комплекс, конгресен център и подземни гаражи“,УПИ II-908, 950, 927 „търговски комплекс, офиси, заведения за обществено хранене, шоурум,конгресен център и подземни гаражи“, УПИ III-4095,4097 „магазини, офиси, заведения заобществено хранене, шоуруми, жилищни сгради и подземни гаражи, хотел и спорт“, УПИ IV956,957,949 „за жилищна зона“, УПИ Х „за речно корито“, кв. 1, „в.з. Малинова долина –Бункера – III етап“, поземлени имоти с идентификатори: 68134.2044.1834, 68134.2044.1835, 68134.2044.1908 и 6813.2044.4095, свързаното с това изменение на плана за регулация насъседни УПИ VII-597, УПИ VIII-508 и УПИ IХ-882, кв. 1 и изменение на улична регулация ото.т.16 до о.т.77, м. „в.з. Малинова долина – Бункера – III етап“, район „Витоша“, Столична община


13.09.2019г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед /РВТ-19 РД09 -24 12.09.2019г/. за удължаване на конкурс за отдаване на част от недвижими имоти публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на преместваеми обекти (павилиони по индивидуални проекти находящи се на територията на СО-район "Витоша' ЗАПОВЕД /  ОБЯВЛЕНИЕ


10.09.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди на Кмета на СО-Район "Витоша", издадени на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


20.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с постъпило Заявление №РВТ19-ГР00-293/12.07.2019г. от собствениците на имоти с индетификатори 68134.1930.2280, 68134.1930.2282 и 68134.1930.2284 от КККР с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на горепосочените имоти от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед № 18-4959-21.06.2016г. на Началник на  СГКК-София, а по действащ ПУП УПИ Х - за трафопост, УПИ ХI - 946, УПИ ХII-946, УПИ ХIII-946, кв.23, ж.к. Гърдова глава, одобрен със Заповед № РД-09-50-594/03.11.1997г. на Главния архитект на София,е издадена Заповед № РВТ19-РА50-127/20.08.2019г. от Главния архитект на СО-Район "Витоша", с която се разрешава да се изработи Проект за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с индетификатори 68134.1930.2280, 68134.1930.2282 и 68134.1930.2284 от КККР, а по действащ ПУП УПИ Х - за трафопост, УПИ ХI-946, УПИ ХII-946 и УПИ ХIII-946, кв.23, ж.к.Гърдова глава.


19.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление с вх.№ РВТ19-ГР00-323/30.07.2019г. от собственика на имоти с индетификатори: 68134.1971.5013, 68134.1971.1463, 68134.1971.2812, 68134.1971.5015 и 68134.1971.3129 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и  застрояване в обхвата на същите поземлени имоти от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ ХI-2813 - за офиси, хотел, магазини и п.г., УПИ I-3171 - за офиси, хотел, спорт и п.г., УПИ VIII-1656 - за офиси, хотел, магазини и п.г. , УПИ VII-1463 - за офиси , хотел, спорт и п.г. и УПИ V-3129 за ос., кв.132, м. "Драгалевци - разширение - север - 2 част",  е издадена Заповед № РВТ19-РА50-125/19.08.2019г. от Гл.архитект на СО - Район "Витоша", с която разрешава да се изработи Проект за изменение на Плана за  регулация и застрояване в обхвата на горепосочените поземлени имоти.


16.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди на Кмета на СО-Район "Витоша", издадени на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


12.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Издадено е Разрешение за строеж № 215/07.08.2019г. от Гл.архитект на СО-Район "Витоша" за обект: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на СО-Район "Витоша", във връзка с "Национална програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета с ПМС № 18/02.02.2015г." в УПИ III, кв257, м."Павлово - Бъкстон" с наш вх. № РВТ19-ПП10-1/07.08.2019г.

Разрешението може да се обжалва от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването му, пред АССГ, чрез Гл.архитект на СО-Район "Витоша", гр.София, ул."Слънце" № 2, ет. 1 - деловодство.


09.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Информация по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение

"ЗАТВОРЕН КОМПЛЕКС ОТ РЕДОВИ, ДВУФАМИЛНИ И ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ „РИВЪР ПАРК“ И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ – ПСОВ И ТРАФОПОСТОВЕ В УПИ XIV – 610, 611, 613, 618, 619, 628, 647, 657, 712, КВ.32A, М. КВ. СИМЕОНОВО, РАЙОН ВИТОША, СТОЛИЧНА ОБЩИНА" План Драгалевци разширение - северПлан местност


07.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО – район „Витоша“ на основание Заповед № СОА19-РД98-8/19.02.2019 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на преместваеми обекти (павилиони) по индивидуален проект, находящи се на територията на район „Витоша“ в кв. Драгалевци в съответствие със схемите, одобрени от главния архитект на гр. София на територията на Район „Витоша“ разделени на обособени позиции. ПЪЛНИЯТ СПИСЪК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


07.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че е издадена виза за проектиране № РВТ19-ГР00-98/23.05.2019 за "Многофамилна жилищна сграда с гаражи" в УПИ V-1571,1633, кв.29, м."Манастирски ливади - запад", СО-Район "Витоша":  ВИЗА и ОБЯВЛЕНИЕ


06.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДВ брой 62 от 06.08.2019г., Столична община, на основание чл.128 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и план за застрояване за кв.18а, кв.18б, и кв.18в, м."в.з "Бояна" и кв.82б, м."Манастирски ливади - изток - Обслужващи обекти на Околовръстен път", заедно с план - схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в граници: ул."Околовръстен път", Гробищен парк "Бояна", ул."Проф.Илия Йосифов", дере, който е изложен в СО-Район "Витоша".

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен от датата на обнародването в "Държавен вестник" /ДВ брой 62 от 06.08.2019г./ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Столична община, чрез СО-Район "Витоша", адрес: ул."Слънце" №2, ет. 1 - деловодство.


05.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕОСТ,

ОПИС НА ПОСТЪПИЛИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ - Във връзка с проведено обсъждане на проект за ПУП план за регулация и застрояване на село Мърчаево заедно с план схеми на техническата инфраструктура на 17.07.2019г.


29.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: От 01.08.2019г. до 30.08.2019г. със Заповеди на Кмета на СО - Район Витоша № № РВТ19-РД09-113,114,115 от 24.07.2019г, се спира приемането на Заявления от граждани и юридически лица за издаване на визи, одобрение на инвестиционни проекти от отдел "Устройство на територията, Кадастър и Регулация" и приемане на инвестиционни проекти от техническата инфраструктура и издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на същите от отдел " Инженерна инфраструктура, Благоустройство и Екология". Отменя се приема на граждани в петък от 9.00-12.00ч. от служители на районната администрация.


23.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1933.2186,

Уведомяваме Ви, че е издадена виза за проектиране № РВТ19-ГР00-2015/2019г. от Главния архитект на СО-Район "Витоша" за промяна на предназначението на имот от жилищно в нежилищно  и за инвестиционно проектиране на обект: "Офисна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи" в УПИ ХХХІV-2423, кв.74, м. "Манастирски ливади - запад" по регулационния план на гр. София.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Апелативен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


15.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИНДЕТИФИКАТОР 68134.1932.2063,

СО-Район "Витоша" уведомява собствениците на поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2063, находящ се в м.Манастирски ливади - запад, че е съставен Протокол № 5/10.07.2019г. на комисия назначена със Заповед № РВТ19-РД91-17/08.04.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша", с който се приема становището на Главния инженер на СО-Район "Витоша" за учредяване право на прокарване на трасе на сградно водопроводно отклонение, засягащо частен поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2063, част от който съгласно действащият регулационен план, попада в трасе, отдадено за улица. Общата засегната площ е около 10 кв.м., с ширина на сервитута 1,60 м.

Заинтересованите лица могат прегледат всички документи по преписката и да се запознаят със съдържанието на Протокол № 5/10.07.2019г., които са изложени за разглеждане в сградата на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2, стая 26.


10.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-район "Витоша", на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на м.Княжево заедно с план схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в граници: ул."Елаша", ул."Явор", ул."Къпина" и ул."Витошки Бор". Проектът е изложен в сградата на СО-район "Витоша", ул.Слънце 2 , ет.2, ст. 45. Схемите за ПУП-ИПРЗ може да видите тук: Схема 1 и Схема 2


10.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с подадено в Заявление № РВТ19-ГР94-2515/28.05.2019г. от собственици на имот с индетификатор 68134.1932.2473 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за застрояване в обхвата на  поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2473 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП - УПИ ІІ-855, кв.23, м."Манастирски ливади-запад", одобрен със Заповед №РД-09-50-66/10.02.1999г. на Главния архитект на Столична община, е издадена Заповед №РВТ19-РА50-106/09.07.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за застрояване в териториален обхват на поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2473 от КККР, а по действащ ПУП - УПИ ІІ-855, кв.23, м."Манастирски ливади-запад".


09.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ се съобщава, че в Държавен вестник бр.54/09.07.2019г., стр.55 е обнародвано съобщение за изработен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на новосъздадени УПИ ІІІ - 799, 800, 801, 802, 994, 804, 993 - за жилищно строителство от кв.53а/нов/ и УПИ 4175 - за жилищно строителство от кв.48а/нов/, и изменение на плана за улична регулация между квартали 48а и 53а, м."в.з.Симеоново - север", заедно с план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

Запознаването с проекта за подробен устройствен план, може да бъде извършено от заинтересованите лица, всеки работен ден в СО-Район "Витоша", гр.София, ул."Слънце" № 2, ет.2, стая 46а.

В 30-дневен срок от съобщаването, в деловодството на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.1, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план.


09.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с подадено Заявление № РВТ19-ГР00-226/30.05.2019г. от собствениците на имот с индетификатор 68134.1944.1536 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1944.1536 и 68134.1944.2341 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ І-1536 и УПИ ІІ-1536, кв.12а, м."в.з.Киноцентър - ІІІ част - разширение", одобрен със Решение № 1000 по Протокол 32/10.12.2001г., е издадена Заповед № РВТ19-РА50-101/08.07.2019г., на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация в териториален обхват на поземлени имоти с индетификатори 68134.1944.1536 и 68134.1944.2341 от КККР, а по действащ ПУП УПИ І-1536 и УПИ ІІ-1536, кв.12а, м."в.з.Киноцентъра - ІІІ част - разширение".


09.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповеди на Кмета на СО-Район "Витоша", идадени на основание чл.46, ал.1 , т.5, абзац първи от ЗМСМА; чл.46, ал.1, ал.6  и чл.43, т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


09.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" съобщава, че съгласно заповед № РВТ19-РД09-106/03.07.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша" за провеждане на обществено обсъждане на : Проект за ПУП - план за регулация и застрояване на с.Мърчаево, заедно с план - схеми на техническата инфраструктура в граници: Първокласен път Е79, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І" /шосе с.Владая - с.Мърчаево/, ул."Трендафил", ПП "Витоша", ул." Бистра река", ПП"Витоша", ул."Церова поляна", ПП "Витоша", граница със с.Рударци, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І", нерегулиран терен, Първокласен път Е79, като:

 • Представянето му ще се състои на 17.07.2019г. от 18:15 часа в сградата на НЧ "Светлина", с.Мърчаево, ул."Зюмбюл" № 1
 • Копие от проекта е изложено за разглеждане от заинтересованите лица в Техническа служба на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2
 • Писмени становища, мнения и предложения по проекта, заинтересованите лица могат да подават в деловодството на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2,ет.1 до 01.08.2019г. включително.
 • Заключителната дискусия ще се проведе на 07.08.2019г. от 18:15 часа в сградата на НЧ"Светлина", с.Мърчаево, ул."Зюмбюл" № 1

05.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

В Държавен вестник бр.53/05.07.2019г., стр.66 е обнародвано Решение на СОС № 289 по Протокол № 76,т.3 от 30.05.2019г., с което се одобрява проект за ПУП - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ изработен по реда на чл.16 от ЗУТ на м."в.з.Симеоново - север - разширение", СО-Район "Витоша" в териториален обхват: "Софийски околовръстен път", западната регулационна граница на м."в.з.Симеоново - север", ул."Неофит Хилендарски" и ул."53-та", СО-Район "Витоша".

Запознаването с Решението и подробния устройствен план, както и обжалването, може на бъде извършено всеки работен ден на адрес: гр.София, ул."Слънце" № 2, СО-Район "Витоша", ет.2, стая 46А. Обжалването се осъществява, пред Административен съд -София - град, в 30-дневен срок от настоящото съобщение, като жалбите от жалбоподателите се подават в деловодството на СО-Район" Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.1.


04.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" с обявление № РВТ17-ТП00-4/132 от 28.06.2019г. , във връзка с публикация в Държавен вестник бр.51 от 28.06.2019г, стр.151 и съобщение на Столична община на основание чл.128, ал.1 и 10 от ЗУТ, съобщава, че е изработен ПУП - План за регулация и застрояване на с.Мърчаево, заедно с план - схеми на техническата инфраструктура в граници: първокласен път Е79, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І" (шосе с.Владая-с.Мърчаево), ул."Трендафил", ПП "Витоша", ул."Церова поляна", ПП "Витоша", ул."Черешава градина", ПП "Витоша", граница със с.Рударци, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І", нерегулиран терен, първокласен път Е79.

Съсобствениците на поземлени имоти, включени в съсобствени урегулирани поземлени имоти да представят договори по реда на чл.15, ал.3, чл. 5 и чл.17 от ЗУТ. При непредставяне на такива договори, съсобствените урегулирани поземлени имоти ще бъдат изключени от плана за регулация и застрояване. Проектът е изложен в СО-Район "Витоша". В едномесечен срок от датата на обнародване в Държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Столична община, чрез СО-Район "Витоша".


02.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ № 68134.1942.453 ПО КККР НА ГР.СОФИЯ,

Във връзка с подадено в СО-Район "Витоша" Заявление от собственици е издадена виза за проектиране № РВТ19 - ГР00-57/2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" за обект "Промяна на предназначението на жилищна сграда в дом за стари хора" в УПИ VІІІ-454, кв.61, м."Бояна".

Визата подлежи на обжалване в 14 дневен срок от настоящото съобщение, от заинтересованите лица пред Административен съд-София-град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


27.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Идадена е Заповед № РВТ19-РА50-70/21.05.2019г. на Главния архитект на Столична община , по заявление № РВТ17-ТП00-27-/27/-18.01.2019г., за одобрение на ПУП-ИПЗ, в обхват УПИ ХІV - 460, кв.224 по плана на м."Павлово-Бъкстон" , СО-Район "Витоша".

Заинтересованите лица могат да се запознаят със съдържанието на заповедта в СО-Район "Витоша", отдел УТКР, ет. 2, , стая 59 , арх.С.Касабова. В СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения, предложения и искания по проекта.


25.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че са издадени Заповеди от Главния архитект на СО-Район "Витоша", във връзка с постъпили в районната администрация Заявления от собственици на имоти с искане за разрешение за изменение на Плана на регулация в обхвата на следните поземлени имоти:


21.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - "Данаос Девелопмент" ЕАД уведомява, че има следното инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищен комплекс с подземни паркинги, ограда, подпорни стени и пречиствателни съоръжения в УПИ ІV-1908 " за жилищно строителство, спорт и въжена линия" и Търговски комплекс, офиси, заведения за обществено хранене, шоурум конгресен център, подземни гаражи и въжена линия, жилищно строителство и хотелска част в УПИ3-4095, кв.1, м.в.з. Малинова долина - Бункера ІІІ етап, СО-Район "Витоша", гр.София". 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" № 136, ет.10


18.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - Район "Витоша" удължава с 15 дни срока за приемане на оферти за конкурс с предмет: "Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обособена част от недвижим имот - частна общинска собственост (АОС № 260 от 05.02.1998 г.) представляващ помещение № 22 (сладкарница) от 93.20 кв.м., находящо се в сградата на Кметство "Владая", в с.Владая, ул."Войнишко въстание" № 61, СО - Район "Витоша", със специфично конкурсно условие " за сладкарница".

Краен срок за подаване на офертите - 16:30 часа на 04.07.2019г., в деловодството на СО - Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.1. Конкурсът ще се проведе на 05.07.2019г., от 10:00 часа, в заседателната зала на СО - Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2.


18.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" съобщава за издадено Разрешение за поставяне № 50/28.05.2019г. на НАГ-СО, с което се разрешава поставянето на Фирмен тотем към комплекс " Garitage park", в УПИ І - 1866, 1919, 2799, 2800, 2801, 2802, 2815, 2816, 2818, 2850 - за административно и обществено обслужване, офис сгради, жилищни сгради, хотел, училище, възлова станция, трафопост и ПГ, кв.4, м."Малинова долина- Бункера І етап".

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, разрешението подлежи на обжалване пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО - Район "Витоша".


14.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - Район "Витоша" на основание Заповед № СОА19-РД09-671/15.05.2019г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на:

Телефон за контакти: 02/818 79 32


12.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - Район "Витоша" на основание Заповед № СОА19-РД09-671/15.05.2019г.  на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на :

Телефон за контакти: 02/818 79 32


11.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание Заповед № СОА19-РД09-671/15.05.2019г. на Кмета на Столична община, СО-Район "Витоша" обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, с площ от 108.00 кв.м., с начална конкурсна месечна наемна цена 37.58 лв. (без вкл. ДДС). Помещението е  предназначено за ученически бюфет и се намира в сградата на 86 ОУ "Св.Климент Охридски",  ул."Брезова гора" № 2, с.Владая.

Офертите за участие ще се приемат на ул."Слънце" № 2, ет.1, в деловодството на СО-Район"Витоша", всеки работен ден от 08:30 часа, като срока започва да тече от 08:30 часа на 11.06.2019г.  и изтича на 15.07.2019г. в 16:30 часа. Конкурсът ще се проведе на 16.07.2019г. , от 13:00 часа в заседателната зала на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2.  За повече информация и контакти: тел.02/818 79 32


10.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка със Заповед на Кмета но СО-Район "Витоша", издадена на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац първи от ЗМСМА; във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


05.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с издадени Заповеди на Кмета на СО-Район"Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац първи от ЗМСМА; във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:

 • Заповед РВТ19-РД56-46/21.05.2019г. , лек автомобил, марка "БМВ", черно-зелен цвят, паркиран на бул."Димитър Петков" зад бл.4 стр.1стр.2
 • Заповед РВТ19-РД56-47/05.06.2019г., лек автомобил, марка "Хюндай",  тъмно син цвят, рег. № СА0695СХ, паркиран на ул. "Десислава 30" стр.1стр.2
 • Заповед РВТ19-РД56-48/05.06.2019г. ,лек автомобил, марка "Нисан Ванет",  бял цвят, рег. № СА6893КТ, паркиран на ул. Св.Мария Магдалина" 19 стр.1стр. 2
 • Заповед РВТ19-РД56-49/05.06.2019г., лек автомобил, марка "Форд", бяло-син цвят, с рег. № СА5026НТ, паркиран на ул."Бистришко шосе" стр.1стр.2
 • Заповед РВТ19-РД56-50/05.06.2019г., лек автомобил, неизвестна марка, без рег.номер, паркиран на ул."Родопски извор" 79 стр.1стр2
 • Заповед РВТ19-РД56-51/ 05.06.2019г., лек автомобил, марка "Форд", бял цвят, с рег.№ С3267ВС, паркиран на ул."Родопски извор" 79 стр.1стр.2

31.05.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ДИВЕЛЪПМЪНТС"  съобщава, че има инвестиционно предложение за: Затворен комплекс от редови, двуфамилни и еднофамилни жилищни сгради и жилищни блокове "Ривър парк" и допълващо застрояване - Пречиствателна станция за отпадни води и трафопостове в УПИ ХІV - 610, 611, 613, 618, 619, 628, 647, 657, 712, кв.32А, м.кв.Симеоново, СО-Район "Витоша".

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" № 136, ет.10.


27.05.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-88/16.05.2019г. от Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.193, ал.3 от ЗУТ, за учредяване на "ФРОНТ САЙД" ЕООД, представлявано от управителя  - радослав Гогишков и на СД"ТОРИН ТОНЧЕВ" ЕООД, представлявано от управителя - Никола Гогишков, право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти за изграждане на улични съоръжения, елементи на техническата инфраструктура - изместване на съществуващ уличен водопровод и изграждане на нов уличен водопровод по ул. "Проф.Димитър Пасков" от о.т. 43 до о.т. 42а и по ул. "Двата бука" от о.т.42а до о.т.42б в кв. Симеоново

Заинтересованите  лица могат да се явят СО-Район "Витоша", ул."Слънце" №2, от 8:30 часа до 17:00 часа - от понеделник до петък, за запознаване със съдържанието на Заповед № РВТ19-РД09-88/16.05.2019г..

На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14 -дневен срок от получаване на настоящото съобщение, заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета на СО-Район "Витоша" пред Административен съд - град София. 


17.01.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед на Кмета на район "Витоша", определяща местата за разхождане на домашни кучета на територията на градската част на район "Витоша".