КАНАЛИЗАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. СИМЕОНОВО

Във връзка с изграждането на канализацията в кв. Симеоново, всички граждани, които желаят да се присъединят към новоизграждащата се канализация, трябва да подадат заявление по образец за присъединяване към какнализационната мрежа в р-н Витоша- СО към заявлението е необходимо да бъде приложено и копие от нотариален акт. 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Обща ситуация 1

Обща ситуация 2

Обща ситуация 3

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. ДРАГАЛЕВЦИ

Във връзка с изграждането на канализацията в кв. Драгалевци, всички граждани, които желаят да се присъединят към новоизграждащата се канализация, трябва да подадат заявление по образец за присъединяване към какнализационната мрежа в р-н Витоша- СО към заявлението е необходимо да бъде приложено и копие от нотариален акт. 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сборни ситуации на битова и дъждовна канализация в кв. Драгалевци

Обхват на битова канализация1

Обхват на битова канализация2

Обхват на дъждовна канализация1

Обхват на дъждовна канализация2


 

Услуги от същата категория