Проекти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ:

Повече информация за новите условия за включване в механизма лична помощ, кой има право на лична помощ до 31.12.2020 г. и как можете да заявите желанието си да ползвате лична помощ и други важни акценти по темата можете да прочетете: ТУК


МЕХАНИЗМЪТ ЗА „ЛИЧНА ПОМОЩ“ стартира от месец септември 2019 година. 

Приемът на заявления-декларация за включване в механизма "Лична помощ" е ежедневен, в рамките на работното време на районната администрация.

Заявление-декларация* се взимат от деловодството на район „Витоша“, след което се набавят необходимите документи описани в заявлението и се входират в деловодството,

след като бъдат проверени от служител определен със заповед на Кмета на район „Витоша“.

 

*Заявление-декларация може да изтеглите и от тук:

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ

Декларация - личен асистент


 

Започва прием на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете с цел превенция разпространението на COVID-19, за набиране на ПОТРЕБИТЕЛИ на социални услуги по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна гарижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

 

 

 

Продължава приемът на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете с цел превенция разпространението на COVID-19, за набиране на ПОТРЕБИТЕЛИ на социални услуги по проект BG05M9OP001-6.002-0020 “Патронажна гарижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + - Компонент 2”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.