Новини


10.03.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че Министерство на отбраната обявява конкурси за вакантни места - длажности за приемане на военна служба. За допълнителна информация, може да се обръщате към старши експерт Веселин Крумов - офис за военен отчет - Район "Витоша", тел.: 02/ 955 59 96 и 0884 454 624


06.03.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че Министерство на отбраната обявява конкурси за вакантни места - длажности за приемане на военна служба. За допълнителна информация, може да се обръщате към старши експерт Веселин Крумов - офис за военен отчет - Район "Витоша", тел.: 02/ 955 59 96 и 0884 454 624


08.02.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомявяме Ви, че е издадена Заповед № ОХ-1132/05.12.2022г. на Министъра на отбраната, с която се обявяват вакантни места - длажности в доброволния резерв за български граждани освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс. За допълнителна информация, може да се обръщате към старши експерт Веселин Крумов - офис за военен отчет - Район "Витоша", тел.: 02/ 955 59 96 и 0884 454 624


02.08.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че на основание чл.46 от ЗМСМА, е издадена Заповед № РВТ22-РД09-193/01.08.2022г. на Кмета на СО-Район "Витоша", с която временно се преустановява приемното време за консултации на граждани от служителите в районната администрация, през м. август 2022г., на следните дати: 05.08.2022г., 12.08.2022г., 19.08.2022г. и 26.08.2022г..

Заповед № РВТ22-РД09-193/01.08.2022г.


14.07.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

График за обработка на площи на територията на район "Витоша" за м. юли 2022г:

1. Дезакаризация (срещу кърлежи) - една обработка в периода 12.07. - 15.07.2022г.

2. Дезинсекция (срещу бълхи) - една обработка в периода 15.07.2022г. - 31.07.2022г.

3. Дезинсекция (срещу комари) - една обработка в периода 15.07. - 31.07.2022г.