Новини


06.10.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че Министерство на отбраната стартира кампания за набиране на доброволци за срочна военна служба в доброволния резерв. Изпълнението на срочната служба в доброволния резерв ще започне на 10.01.2022г.

Повече информация може да получите в офиса на "Военен отчет" при СО-Район Витоша", гр. София, ул. "Слънце" № 2, ет.1, стая 37 и на тел: 02/955 59 96, GSM: 0884 454 624 - старши експерт Веселин Крумов от "Централно военно окръжие".