Новини


11.10.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомавоме Ви, че Министерство на отбраната обявява конкурси за приемане на военна служба. За допълнителна информация, може да се обръщате към старши експерт Веселин Крумов - офис за военен отчет - Район "Витоша", тел.: 02/ 955 59 96 и 0884 454 624


02.08.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че на основание чл.46 от ЗМСМА, е издадена Заповед № РВТ22-РД09-193/01.08.2022г. на Кмета на СО-Район "Витоша", с която временно се преустановява приемното време за консултации на граждани от служителите в районната администрация, през м. август 2022г., на следните дати: 05.08.2022г., 12.08.2022г., 19.08.2022г. и 26.08.2022г..

Заповед № РВТ22-РД09-193/01.08.2022г.


14.07.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

График за обработка на площи на територията на район "Витоша" за м. юли 2022г:

1. Дезакаризация (срещу кърлежи) - една обработка в периода 12.07. - 15.07.2022г.

2. Дезинсекция (срещу бълхи) - една обработка в периода 15.07.2022г. - 31.07.2022г.

3. Дезинсекция (срещу комари) - една обработка в периода 15.07. - 31.07.2022г.


06.10.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че Министерство на отбраната стартира кампания за набиране на доброволци за срочна военна служба в доброволния резерв. Изпълнението на срочната служба в доброволния резерв ще започне на 10.01.2022г.

Повече информация може да получите в офиса на "Военен отчет" при СО-Район Витоша", гр. София, ул. "Слънце" № 2, ет.1, стая 37 и на тел: 02/955 59 96, GSM: 0884 454 624 - старши експерт Веселин Крумов от "Централно военно окръжие".