Новини


11.10.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомавоме Ви, че Министерство на отбраната обявява конкурси за приемане на военна служба. За допълнителна информация, може да се обръщате към старши експерт Веселин Крумов - офис за военен отчет - Район "Витоша", тел.: 02/ 955 59 96 и 0884 454 624


02.08.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че на основание чл.46 от ЗМСМА, е издадена Заповед № РВТ22-РД09-193/01.08.2022г. на Кмета на СО-Район "Витоша", с която временно се преустановява приемното време за консултации на граждани от служителите в районната администрация, през м. август 2022г., на следните дати: 05.08.2022г., 12.08.2022г., 19.08.2022г. и 26.08.2022г..

Заповед № РВТ22-РД09-193/01.08.2022г.


14.07.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

График за обработка на площи на територията на район "Витоша" за м. юли 2022г:

1. Дезакаризация (срещу кърлежи) - една обработка в периода 12.07. - 15.07.2022г.

2. Дезинсекция (срещу бълхи) - една обработка в периода 15.07.2022г. - 31.07.2022г.

3. Дезинсекция (срещу комари) - една обработка в периода 15.07. - 31.07.2022г.


06.10.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че Министерство на отбраната стартира кампания за набиране на доброволци за срочна военна служба в доброволния резерв. Изпълнението на срочната служба в доброволния резерв ще започне на 10.01.2022г.

Повече информация може да получите в офиса на "Военен отчет" при СО-Район Витоша", гр. София, ул. "Слънце" № 2, ет.1, стая 37 и на тел: 02/955 59 96, GSM: 0884 454 624 - старши експерт Веселин Крумов от "Централно военно окръжие".


 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ВИ КАНИ НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

12.06.2020

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ВИ КАНИ НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

по ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0001 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“
Прочети повече
ЧЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВА ОБИЧАЙНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

27.05.2020

ЧЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВА ОБИЧАЙНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Прочети повече
Кампанията за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво

20.05.2020

Кампанията за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво

по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ .
Прочети повече
Съобщение от "ЧЕЗ Електро България" АД

18.05.2020

Съобщение от "ЧЕЗ Електро България" АД

СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ТОК НА БИТОВИТЕ КЛИЕНТИ НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ОСТАВА 20 ДНИ ДО КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ
Прочети повече