Ученически игри

23.01.2023г.    "УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ  за учебната 2022/2023г."

На 13.01.2023г. приключи първи етап "Ученически игри за ученици от V до  XII клас 2022г.-2023г.",който се проведе с участието на училищата на територията на СО-„Район Витоша“. В състезанията премериха сили и показаха умения над 550 ученици, в седем вида спорт. В състезанията взеха участие 12 общински, държавни и частни учебни заведения.


14.02.2019г.  РАЙОННО ПЪРВЕНСТВО  "УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ  за учебната 2018/2019г."

На 12.02.2019г. завършиха последните състезания от Районното първенство "УНИЧЕСКИ ИГРИ 2018/2019г.".  С участието на над 600 деца и ученици от СО-Район"Витоша", в 7 вида спорт се състезаваха 12 общински, държавни и частни учебни заведения.


12.01.2018г. "УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2017г. - 2018г."

Приключи първи етап (общински) "Ученичиски игри 2017г.-2018г.", който се проведе с участието на училищата на територията на СО-Район"Витоша". В състезанията премериха сили над 550 ученици, в седем вида спорт. Спортните прояви бяха осъществени и в подкрепа на инициативата "София - Европейска столица на спорта 2018г."