Детски градини и ясли

26.04.2023г.

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВАТА НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД ЗА 2023г. В РАЙОН "ВИТОША"

 


ДЕТСКИ ГРАДИНИ


ДГ № 37 "ВЪЛШЕБСТВО"

Адрес: гр. София, кв. Павлово, ул. "Белмекен" № 1, Телефон: 02/855 41 19

ДГ № 116 "МУСАЛА"

Адрес: гр. София, кв. Павлово, ул. "Мусала" № 7, Телефон: 02/855 00 47

ДГ № 46 "ЖИВА ВОДА"

Адрес: гр. София, кв. Симеоново, ул. "Крайречна" № 9, Телефон: 02/961 13 94

ДГ № 160 "ЗДРАВЕЦ"

Адрес: гр. София, кв. Драгалевци, ул. "Захари Зограф" № 1, Телефон: 02/967 10 14

ДГ № 60 "БОР"-ИСОДЗ

Адрес: гр. София, кв. Княжево, ул. "Княжевска" № 41, Телефон: 02/857 33 29

ДГ № 112 "ДЕТСКИ СВЯТ"

Адрес: гр. София, кв. Бояна, ул. "Детски мир" № 5, Телефон: 02/959 29 33

ДГ № 41 "ПРИЯТЕЛИ"

Адрес: с. Мърчаево, ул. "Цар Симеон І" № 1, Телефон: 02/999 40 74

ДГ № 4 "СЛЪНЧО"

Адрес: с. Владая, ул. "Ела" № 6, Телефон: 02/999 10 32

 

ЯСЛИ 


СДЯ № 55

Адрес: гр. София, кв. Павлово, ул. "Белмекен" № 13, Телефон: 02/855 71 65

 

КОМПЛЕКС ЗА ДЕТСКО ХРАНЕНЕ 


КДХ - РАЙОН "ВИТОША"

Адрес: гр. София, кв. Павлово, ул. "Белмекен" № 13, Телефон: 02/955 52 40