Образование


На територията на Район "Витоша" се намират осем детски градини и една самостоятелна детска ясла.

Има шест основни училища,  две средни училища, една професионална гимназия, две специализирани училища и едно висше училище. 


Програма „Ваканция“

Стартира - Програма „Ваканция“, която се организира от Столична община, Дирекция „Спорт и младежки
дейности“ и общинските Центрове за подкрепа на личностното развитие.
Програмата включва разнообразни занимания по различни видове спорт, предназначена е за
деца от 6 до 18 години, както и други дейности по интереси за периода от 22 юни – 31 юли 2020г.,
включително.

Ваканционни форми и инициативи през лято 2020 г.

Безплатни занимания със свободен достъп за деца и ученици от град София (22 юни – 31 юли 2020 г.)


 

Сподели