Образование

 


На територията на СО-Район "Витоша" се намират осем детски градини и една самостоятелна детска ясла.

Има шест основни училища,  две средни училища, една професионална гимназия, две специализирани училища и едно висше училище. 


 

 

Сподели