Администрация

                            

 

инж. Теодор Петков

приемно време за граждани: четвъртък от 14:30ч. до 16:30ч.

*Записването става предварително  в понеделник от 08:30ч. до 12:00ч.     

на тел. 02/8552144 и на e-mail: vitosha@sofia.bg

Заместник - кмет по Строителство, инфраструктура и екология
 
Борислав Томирков
 
приемно време за граждани: четвъртък от 14:00 до 17:00ч. 
петък от 09:00ч. до 12:00ч.
*Без предварително записване
 
 
Заместник - кмет по Финансово-стопанска и социална политика
 
Кънчо Кънев
 
приемно време за граждани: четвъртък от 14:00 до 17:00ч. 
петък от 09:00ч. до 12:00ч.
*Без предварително записване
 
Росица Ташева - Пенева
 
приемно време за граждани: четвъртък от 14:00ч. до 17:00ч. 
петък от 09:00ч. до 12:00ч.
*Без предварително записване
 

арх. Мирослав Русев

приемно време за граждани: четвъртък от 14:00ч. до 17:00ч. 
петък от 09:00ч. до 12:00ч.
*Без предварително записване
 
Иван Милчев
 
приемно време за граждани: четвъртък от 14:00ч. до 17:00ч. 
петък от 09:00ч. до 12:00ч.
*Без предварително записване
Адрес: с. Владая, п.к. 1641, ул. "Войнишко възстание" №61
 
Кмет - Таня Иванова
 
Приемно време: вторник от 09:00ч. до 12:00ч. и
от 13:00ч. до 15:00ч.
тел. 02/ 999 25 08 и e-mail: kmetstvo_vladaia@abv.bg
 
Адрес: с. Мърчаево, п.к. 1696, ул. "Черешова градина" №1
 
Кмет - Гергин Георгиев
 
Приемно време: вторник от 09:30ч. до 12:30ч. и
четвъртък от 14:00ч. до 16:00ч.
тел.02/ 999 42 91 и e-mail: kmetstvo_marchaevo@abv.bg

ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ"

Началник отдел - Николина Николова, 02/855 80 56, стая 19


ОТДЕЛ " ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, СИГУРНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

Началник отдел - Радослава Александрова, тел. 02/904 10 54, стая 25


ОТДЕЛ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ДЕЛОВОДСТВО"

Началник отдел - Ваня Бързакова, тел. 02/818 79 53, стая 33


ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ"

Началник отдел - арх.Рангел Томов, тел. 02/818 79 49, стая 49


ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО"

Началник отдел - Невяна Захариева, тел. 02/818 79 51, стая 51


ОТДЕЛ "ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ"

 Началник отдел - Главен инженер - инж.Марин Проданов, тел. 02/818 79 55, стая 55


ОТДЕЛ " ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА, СПОРТ И ЛОГИСТИКА"

Началник отдел - Милена Маджирска, тел. 02/818 79 15, стая 15


 

Адрес: гр.София, п.к.1618, кв. Павлово, ул."Слънце"№ 2


Работно време на администрацията:                           

всеки делничен ден: от 08:30ч. до 17:00ч.

обедна почивка : от 12:30ч. до 13:00ч.


Приемно време на администрацията:

четвъртък: от 14:00ч. до 17:00ч.

петък: от 09:00ч. до 12:00ч.


Банкова сметка на СО-район „Витоша” за услуги:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ВИТОША”
IBAN BG46 SOMB 913031 249 10 401
BIC SOMBBGSF
ОБЩИНСКА БАНКА КЛОН „ДЕНКОГЛУ“


 

 

 

 

Сподели