Възможности за комуникация на администрацията на Столична община и район „Витоша“ по електронен път

18.03.2020

Във връзка с разпространението на COVID-19 и  необходимите мерки за недопускане и ограничаване на разпространение му на територията на Столична община и район „Витоша“, Ви уведомяваме, че район „Витоша“ приема електронно документи на граждани и юридически лица и заявления за предоставяне на услуги чрез следните канали:

 

  •     Система за сигурно електронно връчване – (egov.bg/Account/Login)

 

  •     Подаване на електронно подписани документи през сайта на Столична община – https://svc.sofia.bg/

 

 

 

 

На сайта на Столична община може да намерите подробна информация за начина за предоставяне на административни услуги по електронен път.

 

https://www.sofia.bg/web/guest/covid-2019/-/asset_publisher/5mTkmwueyEMI/content/v-zmoznosti-za-komunikacia-s-administraciata-na-so-po-elektronen-p-t?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fcovid-2019&inheritRedirect=true

 

ПАЗЕТЕ ЗДРАВЕТО СИ! СТОЙТЕ СИ ВКЪЩИ! НАМАЛЕТЕ РИСКА!