УТОЧНЕНИЕ

21.04.2020

С уточнението относно кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април Столичната община, може да се запознаете ТУК