Предстояща обработка на междублокови пространства

17.06.2020

В междублоковите пространства на територията на СО- район "Витоша" ще бъде извършена обработка срещу комари и бълхи.

Срещу комари площите ще се обработват на 19.06.2020г. с начален час 21:30ч.

Срещу бълхи площите ще се обработват на 29.07.2020г. с начален час 21:30ч.

*Обработката ще се извъши при подходящи метеорологични условия.