Отмяна на приема за граждани в периода 28 и 29.12.2023 г.

18.12.2023


18.12.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ23-РД09-232/18.12.2023 г. от Кмета на СО-Район "Витоша", с която се отменя приема на  граждани в административната сграда на СО-Район "Витоша" на 22.12.2023 г. , 28.12.2023 г. и 29.12.2023 г., за всички отдели и служители, включително на Главния архитект и Главния инженер. 

Насрочва се извънреден прием на граждани в административната сграда на СО-Район "Витоша", на 20.12.2023 г. от 14:00 часа до 16:30 часа за всички отдели и служители, включително на Главния архитект и Главния инженер.