Във връзка с постъпили множество запитвания

09.03.2022

Във връзка с постъпилите множество запитвания, ръководството на СО – район „Витоша“ уведомява гражданите на района, че при опасност от радиационно и химическо заразяване, на територията на района са изградени две колективни средства за защита/укрития/ съответно в 26 СОУ,кв.Княжево, ул.“Кореняците“ № 40 и бул. „Никола Петков“ № 224 /двора на бившата фабрика „България-29“/, които ще бъдат подготвени за ползване при повишаване на риска /който към момента не е увеличен/.

За защита от въздушно нападение на територията на столицата и района препоръчителни за използване са както всички подземни помещения в по-големите жилищни и обществени сгради, така също станциите и инфраструктурата на Столичното метро, както и подземните паркинги на големите търговски обекти.

Пунктовете за временно настаняване при евакуация, за раздаване на таблетки „Калиев йодит“ и за изграждането на палаткови лагери за обозначени на схемите достъпни на следния линк: https://www.sofia.bg/en/disaster-protection.

До края на седмицата предстои да бъде активиран национален електронен регистър на бомбоубежищата и скривалищата на територията на страната като чрез интернет всеки ще може да открие къде е „неговото“ бомбоубежище и кой е най-прекият път до него.