Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че на 15.02.2024г. приема на районната администрация е отменен.

15.02.2024


15.02.2024 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че на 15.02.2024г. приема на граждани в сградата на районната администрация е отменен със Заповед на Кмета на СО-Район "Витоша".

Заповед