ЦЕНТЪР ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – СОФИЯ

30.03.2023

 

ЦЕНТЪР ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – СОФИЯ

център за подпомагане на собствениците на обекти в многофамилни жилищни сгради по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ с адрес: гр. София, район „Слатина“, ул. „Съединение“ № 7.

работно време за работа с граждани всеки делничен ден от 12:30 до 19:30 часа.

► Телефон: 02 987 53 67

► Ел. поща: eec@sofia.bg

Сайт – https://www.sofia.bg/cees

КОМУНИКАТИВНОСТ: автобусни линии № 9; 120; 305 и 413; трамвай № 20