Спортен празник на 116 ДГ "Мусала"

05.10.2022

Спортен празник за деца и родители  в ПП “Витоша”                                 

     На 01.10.2022г. се проведе традиционния спортен празник за децата и техните семейства в ПП „Витоша“, местност „Офелии“ организиран от  ДГ№116 „Мусала“ под наслов "На Витоша с мама и татко ела…”. Проектът е по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта и се реализира в подкрепа на «София - Европейска столица на спорта». За децата и техните семейства бяха организирани разнообразни спортни предизвикателства и разбира се, накрая всяко дете бе победител и  получи награда.