Програма ЗЕЛЕНА СОФИЯ

28.03.2023

ПОКАНА

На основание Заповед № СОА23-РД09-841/24.03.2023 г. за финансиране на
проекти по Програма „Зелена София” за 2023 г.

  • Начална дата на стартиране на Програмата -27.03.2023 г.
  • Краен срок за получаване на проектните предложения - до 17:00 ч. на 28.04.2023 г. в
    деловодството на съответната районна администрация, за чиято територия ще се
    кандидатства.


Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с
документи за кандидатстване от ТУК

Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция „Зелена
система” на СО, тел.: 02 904 14 28, 02 904 14 23 и на e-mail: zelena_sofia@sofia.bg
На сайта на Столична община е публикуван списък с длъжностни лица от съответната
районна администрация, които ще дават указания, насоки и информация по програмата.