Кандидатствайте по програма "Европа"

17.05.2024


17.05.2024 г . ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" Ви уведомява, че може да кандидатствате по програма "Европа":

Програма „Европа” на Столична община стартира за шестнадесета поредна година. ✨
✅Програмата е платформа за граждански инициативи и добри практики и е отворена за кандидатстване до 17:30 ч. на 10.06.2024г. 
✅Водещият й принцип отново е свързан с подпомагане на сътрудничеството между гражданското общество и местната власт в София, в прилагането на добри европейски практики на местно ниво. Одобрени са четири приоритетни области като тяхното финансиране е по 200 000 лв. за първа и втора приоритетна област, и по 300 000 лв. за трета и четвърта приоритетна област, а общият бюджет за безвъзмездна финансова помощ за проекти на граждански организации е 1 000 000 лв.
1️⃣Приоритетна област 1: Развиване на партньорството между местната власт, граждански организации в частна и обществена полза за провеждане на летни програми за устойчиво развитие
2️⃣Приоритетна област 2: Подпомагане на партньорството между гражданското общество и общински структури за въвеждане на европейски практики в музеи, читалища и общински културни институти.
3️⃣Приоритетна област 3: Насърчаване на структурите на гражданското общество и научните организации да подпомагат Столична община в постигането на заявените приоритети на европейско и национално ниво.
4️⃣Приоритетна област 4: Подпомагане на развитието на София като устойчива туристическа дестинация в партньорство между граждански организации, органите на местната власт и туристическия бранш.

https://ilinden.sofia.bg/кандидатствайте-по-програма-европа/