Подновява се приемът на заявления по програма LIFE

25.02.2022

 Столична община подновява кампанията за кандидатстване по Основната фаза за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз.

Крайният срок за кандидатстване е 31 май 2022 г.

Зявления ще могат да подават жителите на с. Владая, с. Мърчаево и в.з. Малинова долина, желаещи да подменят отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични по програма LIFE на Европейския съюз .
 
Заявления за с. Владая и с. Мърчаево ще се приемат в кметство Владая от 09:00ч. до 16:00ч.
 02 999 12 18 – г-жа Валентина Георгиева за въпроси и информация относно кандидатстването.
 
Заваления за в.з. Малинова долина ще се приемат в сградата на районна администрация „Витоша“, ул. „Слънце“ №2 от 09:00ч. до 16:00ч.
 02 818 79 36 – г-жа Мая Булванска за въпроси и информация относно кандидатстването.
 
С повече информация и документите за кандидатстване може да се запознаете ТУК