Подаване на заявления за закупуване на дърва за огрев

12.02.2024


12.02.2024 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" Ви уведомява, че във връзка с последните изменения на Закона за горите (ЗГ), от днес започва приемането на заявления по образец за включване на физически лица в списъците за закупуване на дърва за огрев за отоплителния сезон 2024/2025 г.

Заявленията до Кмета на СО-Район "Витоша" се подават в срок до 31.03.2024 г. в деловодството на районната администрация, с адрес: гр. София, ул. "Слънце" № 2 и в кметствата на с. Владая и с. Мърчаево.

Съобщение

Заявление

Списък на лицата, подали заявление за закупуване на дърва за огрев за 2024 г.