Отмяна на приема на граждани на 06.06.2024 г. и на 07.06.2024 г.

06.06.2024


05.06.2024 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На 06.06.2024 г. и 07.06.2024 г. , със Заповед №РВТ24-РД09-103/04.06.2024 г. на Кмета на СО-Район "Витоша", се отменя приема на граждани в административната сграда на СО-Район "Витоша", ул. "Слънце" № 2 .

Заповед