Одобрени кандидати по програма LIFE

07.04.2022

Със списъка на одобрените кандидати може да се запознаете ТУК.

В случаите на преминаване към отопление с природен газ одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 06.05.2022 г.), представя технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителния уред: газов котел), съгласно изискванията на нормативната уредба.

В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 06.05.2022 г.), представя техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

Техническият проект и техническата схема се подават в центровете за прием на документи по проекта

За с. Владая и с. Мърчаево - в кметство .

За кв. Малинова долина - в районна администрация "Витоша".