Компенсации за неприетите деца в детска градина

18.05.2022

Заповедите за размера на компенсацията за месеците март и април 2022 год. могат да бъдат получени всеки работен ден  в сградата на районната администрация на ул. Слънце 2 от 25.05.2022г. до 03.06.2022г.