Кампанията за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво

20.05.2020

 

Стартира кампания за кандидатстване за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво по проект „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“, финансиран по оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

 

 

Повече информация, документи необходими за кандидатстване, телефони, може да откриете ТУК