Услуги

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ЗАБЕЛЕЖКА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕТНИ

СРОК ЦЕНА ЗАЯВЛЕНИЕ/ФОРМУЛЯР
Съгласуване на Заявление за "Работно време" на стационарен търговски обект   от7 до 30 дни безплатно/ при издаване на дубликат цената се определя според   НОАМТЦУПСО   Изтегли тук
Съгласуване на  заявление за работно време за извършване на търговска дейност на открито в имот - частна собственост   от7 до 30 дни безплатно/ при издаване на дубликат цената се определя според   НОАМТЦУПСО   Изтегли тук
Издаване на разрешение за ползване на място, за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект, върху терен - общинска собственост

според 

НРУИТДТСО

 

цената се определя според НОАМТЦУПСО 

Изтегли тук
Издаване на разрешение за ползване на място, за извършване на търговияна открито, върху терен - общинска собственост

според 

НРУИТДТСО

 

цената се определя според НОАМТЦУПСО 

Изтегли тук
Удостоверяване за упражняване на индивидуални музикални прояви и художествено творчески изяви

според 

НРУИТДТСО

 

цената се определя според НОАМТЦУПСО 

Изтегли тук

Издаване на разрешение за ползване на място за поставяне на ФИУТ

според 

НРУИТДТСО

до 30 дни цената се определя според НОАМТЦУПСО 

Изтегли тук

Изтегли тук

Издаване на разрешение за ползване на място за поставяне на Тотем

според 

НРУИТДТСО

до 30 дни цената се определя според НОАМТЦУПСО 

Изтегли тук

Издаване на разрешение за използването на открито на пиротехнически изделия - фойерверки от категория  F2 иF3, на територията на СО по чл. 16 от Наредбата за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, преднаначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на трериторията на СО

 

до 14 дни не се заплаща

Истегли тук 

*Забележка - необходимите документи за:

-Вписване в регистър "Търговски обекти" на заявления за работно време на стационарен обект;

-Вписване в регистър  на заявление за работно време на търговски обект на открито в имот - частна собственост;

се уточняват след консултация от Търговски отдел в приемното време на отдела - четвътрък от 14:00ч. до 17:00ч. и петък от 09:00ч. до 12:00ч.

Услуги от същата категория