Общинска собственост


11.10.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Със Заповед № ПО-09-11993/25.09.2019г. на Директора на ОД "Земеделие" София - град, се определя споразумение на масивите за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл.37В, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2019/2020 за землището на с. Мърчаево, ЕКАТТЕ 49597, СО, обл. София.

ОД "Земеделие" София - град уведомява ползвателите на земеделски земи в с. Мърчаево, участващи в споразумения за уедрено ползване на земята, че от 10.10.2019г. започва да тече тримесечен срок, в който следва да бъдат изплатени всички суми по чл.37В, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ (т.нар. "Бели петна").


11.10.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Със Заповед № ПО-09-11994/25.09.2019г. на Директора на ОД "Земеделие" София - град, се определя споразумение на масивите за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл.37В, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2019/2020 за землището на София - кв.Симеоново, ЕКАТТЕ 68134, СО, обл. София.

ОД "Земеделие" София - град уведомява ползвателите на земеделски земи в кв. Симеоново, участващи в споразумения за уедрено ползване на земята,че от 10.10.2019г. започва да тече тримесечен срок, в който следва да бъдат изплатени всички суми по чл.37В, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ (т. нар. "Бели петна").


 

Сподели

Услуги от същата категория