Декларации, регистри


Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за ПУКИ в Столична община - Район "Витоша"


Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

Регистър 1

Регистър 2


Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

15.05.2018г. Регистър на Декларации за имущество и интереси