Район „Витоша“ - СО бе удостоен с отличие

24.02.2021

Днес на  презентацията на справочника „София и

Софийска област – бизнес, култура, туризъм”, в който са представени и значими

културно-исторически и туристически обекти в страната ни,

Район „Витоша“ - СО бе удостоен с отличие в категорията „Прилагане на

добри практики и устойчивост в работата и развитието на района”.

Критериите, от които Комисията за номинациите се е ръководила, са постигнати

високи резултати в управлението и работата на кметството в направленията бизнес,

култура, туризъм, екология.