процедура "Подкрепа на устойчиво енергийно обновяване на илищния сграден фонд етап II"

28.11.2022

 
 
 Обществено обсъждане на проект на документи за кандидатстване по процедура "Подкрепа на устойчиво енергийно обновяване на илищния сграден фонд етап II" по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).