ПЕРВЕНЦИЯ НА ПОЖАРИТЕ

21.10.2020

С настъпването на есенно-зимния отоплителен сезон значително се повишава риска от възникване на запалвания и пожари в обектите, което се обуславя от използването на отоплителни, електронагрежателни уреди, както и използването като горива на горими газове и леснозапалими течности, горими течности и твърди горими вещества и материали.

Представяме разяснителни материали с цел превенция предоставени от Шеста РСПБЗН

Повече информация може да откриете на