Актуално


29.04.2024г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" Ви уведомява, че има нови указания за извършване на административна услуга Заверка на молба - декларация за признаване на право на собственост, върху недвижим имот, чрез извършване на обстоятелствена проверка, съгласно чл. 587 от ГПК, във връзка с чл. 79 от ЗС, а именно:


 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ВИ КАНИ НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

12.06.2020

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ВИ КАНИ НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

по ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0001 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“
Прочети повече
ЧЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВА ОБИЧАЙНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

27.05.2020

ЧЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВА ОБИЧАЙНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Прочети повече
Кампанията за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво

20.05.2020

Кампанията за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво

по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ .
Прочети повече
Съобщение от "ЧЕЗ Електро България" АД

18.05.2020

Съобщение от "ЧЕЗ Електро България" АД

СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ТОК НА БИТОВИТЕ КЛИЕНТИ НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ОСТАВА 20 ДНИ ДО КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ
Прочети повече