Заповеди за Компенсации за неприетите деца в детска градина

01.08.2022

Заповедите за размера на компенсацията, за месеците май и юни 2022 год., могат да бъдат получени всеки работен ден  в сградата на районната администрация на ул. "Слънце" 2, до 12.08.2022г.