Заповеди за компенсации

26.10.2022

26.10.2022г. 

Заповед РВТ22-РД09-259 на Кмета на СО-район "Витоша", за определяне размера на средства от държавния бюджет за компенсиране на раходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

* Сумите ще бъдат преведи по сметките на родителите, след одобрение от Министерство на Образованието и Науката .

 

Заповед РВТ22-РД09-260 на Кмета на СО-район "Витоша", за одобряване и  определяне размера за компенсиране през 2022г. на разходите за отглеждането, възпитанието и обучението на деца, които не са приети поради липса на свободни места в общински детски ясли и яслени групи в общински детски градини. *

* Сумите ще бъдат преведи по сметките на родителите, след одобрение от Министерство на Здравеопазването.

 

Уведомяваме Ви, че считано от месец октомври 2022г., за одобрените за компесации, отпадат индивидуалните заповеди. Одобрението ще се публикува тук чрез една обща заповед.