ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С КОРОНАВИРУС 2019-nCov

19.01.2022

Заповед РВТ22-РД09-18/18.01.2022г. На Кмета на район "Витоша"

Допълнение към Заповед РВТ21-РД09-33/11.03.2020г. За отмяна на приема на граждани .


ВАЖНО!

ДО ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ,

 

Екипът на район „Витоша“ започва ежеседмични проверки за спазването на препоръките за дезинфекция в общите части на входове в режим на етажна собственост, с цел обезпечаване на противоепидемичните мерки.

Сред основните препоръки е използването на дезинфектант, вместо почистващ препарат, както и често проветряване на общи части на входа в режим на етажна собственост.

Алгоритъм на дезинфекция, Министерство на здравеопазването:

https://bit.ly/3oisox5

Регистър на биоцидите, Министерство на здравеопазването:

https://bit.ly/3q82LR7

Проверките се извършват във връзка със задължителни указания на Софийска градска прокуратура и последваща Заповед на кмета на Столична община относно ефективността на мерките срещу епидемията от COVID-19 на територията на Столична община.

Посещенията ще се извършват от длъжностни лица на район „Витоша“ във всеки един от жилищните комплекси на територията на район „Витоша“, на случаен принцип.

С информационното съобщение с препоръки за организиране на засилено дезинфекциране на общите части във всички сгради в режим на етажна собственост на територията на район „Витоша“, може да се запознаете ТУК.

Проверките нямат санкционен характер и са в сила до отмяна на въведената извънредна епидемична обстановка в Република България.

Домоуправителите на етажна собственост в район "Витоша" следва да залепят на видно място в стопанисваните от тях сгради приложеното съобщение, съдържащо препоръки за организиране на засилено дезинфекциране на общите части на сградите- СЪОБЩЕНИЕ

 


От 23,30 ч. на 27 ноември, петък, до 21 декември 2020 г. в страната се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки

С издадена от министъра на здравеопазването Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. от 23,30 ч. на 27 ноември, петък, до 21 декември 2020 г. в страната се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки.

С целия текст на заповедта може да се запознаете ТУК


Заповед № РД-01-609/ 21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването, въвеждаща следните противоепидемични мерки на територията на Република.

България, считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020г.


 Заповед №РД-01-277/26.05.2020г. на Министъра на здравеопазването


Заповед № РВТ 20-РД09-47/05.05.20г.на Кмета на СО- Район "Витоша", определящ разрешените за разходка паркове, градинки и междублокови пространства на територията на СО - Район "Витоша"


Заповед № РД-01-197/11.04.2020г. на Здравния министър, с която се въвежда задълвително носене на защитни маски на закрити и открити обществени места, за периода 12.04.2020г. - 26.04.2020г.


 Заповед №РД-01-195/10.04.2020г. на Министъра на здравеопазването, с която се удължава срокът на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020г.


Заповед № СОА20-РД09-1580/31.03.2020 г. за изменение на Заповед СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г., изменена със Заповед № СОА20-РД09-1487/14.03.2020 г. и Заповед № СОА20-РД09-1540/23.03.2020 г. на кмета на Столична община.


Отменено е нареждането на здравния министър гражданите да носят защитни маски, когато се намират в закрити или на открити обществени места.

Отмяната е разписана в Заповед № РД-01-169 от днес.

Министерството на здравеопазването препоръчва на всички лица да използват защитни маски в закрити и открити обществени места, включително и в обществения транспорт. 
Информационни материали, предоставени от НЦЗПБ на Министерство на здравеопазването за информиране на обществеността -


Обновена бланка декларация, която служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.


Здравният министър издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.

С текстът на Заповедта може да се запознаете ТУК


Кампания по набиране на доброволци

СО-район „Витоша“ стартира кампания по набиране на доброволци за подпомагане , чрез разнасяне на храна, вода и лекарствени медикаменти на възрастни , болни и трудноподвижни хора.

Доброволците заявили желание да се включат ще бъдат използвани при необходимост, няма да имат контакт с болни, а само ще оставят необходимите продукти на безопасно разстояние.

Въпреки това е желателно носенето на лични предпазни средства, които при невъзможност от страна на доброволеца, ще бъдат осигурявани от нас.

Желаещите да се включат като доброволци могат да го направят  като се обадят на тел. 02/8552144 и  e-mail – vitosha@sofia.bg  и предоставят ТРИ ИМЕНА , АДРЕС И ТЕЛЕФОН.


ВАЖНО!

Здравният Министър издаде допълнение към Заповед №РД-01-24 от 13.03.2020г., с което не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни на открити и закрити места.

Оригиналния текст може да видите ТУК


Прессъобщение от „ЧЕЗ Електро България“ АД, свързано с възможностите за безкасово заплащане на сметките за ток-

ТУК

Прессъобщение от „ЧЕЗ Електро България“ АД, свързано със сроковете за плащане-

ТУК


18.03.2020г. ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА РАЙОН "ВИТОША"

ОГРАНИЧАВАЩА ПРЯК КОНТАКТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, НА РАЙОННА АДМИНИСТРАЦИЯ "ВИТОША" С ГРАЖДАНИ, ЧРЕЗ ОБОСОБЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ВХОД ЗА СЛУЖИТЕЛИ.


18.03.2020г.ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА РАЙОН "ВИТОША"

ЗА СФОРМИРАНЕ НА ЕКИПИ, ПРОВЕРЯВАЩИ ЗА СПАЗВАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЗАППОВЕД № РД-01-124/13.03.20г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.


Възможности за комуникация на администрацията на Столична община и район „Витоша“ по електронен път

 

Във връзка с разпространението на COVID-19 и  необходимите мерки за недопускане и ограничаване на разпространение му на територията на Столична община и район „Витоша“, Ви уведомяваме, че район „Витоша“ приема електронно документи на граждани и юридически лица и заявления за предоставяне на услуги чрез следните канали:

  •     Система за сигурно електронно връчване – (egov.bg/Account/Login)
  •     Подаване на електронно подписани документи през сайта на Столична община – https://svc.sofia.bg/

 На сайта на Столична община може да намерите подробна информация за начина за предоставяне на административни услуги по електронен път.

 https://www.sofia.bg/web/guest/covid-2019/-/asset_publisher/5mTkmwueyEMI/content/v-zmoznosti-za-komunikacia-s-administraciata-na-so-po-elektronen-p-t?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fcovid-2019&inheritRedirect=true

 

ПАЗЕТЕ ЗДРАВЕТО СИ! СТОЙТЕ СИ ВКЪЩИ! НАМАЛЕТЕ РИСКА!


ВАЖНО!

ДО ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ,

Във връзка със Заповед на Кмета на Столична община, домоуправителите на етажна собственост в район "Витоша" следва да залепят на видно място в стопанисваните от тях сгради приложеното съобщение, съдържащо препоръки за организиране на засилено дезинфекциране на общите части на сградите- СЪОБЩЕНИЕ


ВАЖНО!

ДО ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ,

Столична община чрез ОП "Социален патронаж" осъщетвява закупуването на хранителни продукти от първа необходимост и медикаменти изписани с рецепта на самотни, трудноподвижни и лежащо болни и възрастни хора без близки. Заявки може да се подават всеки ден от 09.00 до 16.00ч. на тел.02/8188522, 02/8188523 и 0879 811403. Покупките се осъществяват по заявка и със средства на лицето. Няма да се изпълняват заявки на лица неотговарящи на посочените критерии.

Молим информацията да достигне до нуждаещите се хората от Вашата етажна собственост.


Актуализирана Заповед на Здравния министър, с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Република България.


ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед на инж. Теодор Петков Кмет на СО-район "Витоша", предвид Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020г. на Кмета на Столична община, във връзка с разпространението на новия Коронавирус 2019-nCov (COVID-19), за отмяна на приема на граждани до овладяване на ситуацията и ограничен достъп на граждани в сградата на районна администрация "Витоша", може да прочетете ТУК


ИНФОРМАЦИЯ- СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

Повече информация за предприетите мерки, и актуална информация за решенията на Кризистния ЩАБ може да откриете ТУК