Важно за компенсациите, за неприети в детска градина/ ясла деца

20.09.2023

ВАЖНО!

Информираме Ви, че документи за компенсация за -  

  •    Деца над 3 години по ПМС 76

 За летните месеци (юли, август и до 14 септември за деца над 3 годишна възраст ) ще се подават в деловодството на районната администрация или чрез системата за сигурно електронно връчване в срок до 05 октомври.

 

За новата учебна година очакваме въвеждане на електронно подаване на документите което да се осъществява през системата за кандидатстване за детска градина/ясла ИСОДЗ.

 Очаквайте информация!

 

  •    За деца в яслена възраст по ПМС 231

 

За новата учебна година очакваме въвеждане на електронно подаване на документите което да се осъществява през системата за кандидатстване за детска градина/ясла ИСОДЗ.

Очаквайте информация!