Столична община район „Витоша“

17.05.2023

Столична община район „Витоша“ стартира услугата „грижа в дома“ като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

С възможностите, които предоставя проекта може да се запознаете   ТУК ОБЯВА