Списък с класираните кандидати по праграма "LIFE"

18.03.2024

 


Уведомяваме Ви, че по процедурата за преход към алтернативни форми на битово отопление по Интегриран проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по Програма "LIFE" на Европейския съюз, в изпълнение на Заповед № СОА23-РД91-210/05.05.2023 г., изменена и допълнена със Заповед № СОА23-РД91-254/01.06.2023 г., Заповед № СОА23-РД91-473/01.12.2023 г. и Заповед № СОА23-РД91-57/28.02.2024 г., комисия на Столична община, на база извършена оценка е класирала подалите Формуляри за кандидатстване в периода от 01.11.2023 г. до 31.01.2024 г. по основната фаза на горепосочения Интегриран проект. Предоставяме на Вашето внимание: