Район „Витоша“- СО открива Виртуална приемна

28.06.2021

Район „Витоша“- СО открива Виртуална приемна.

От тази седмица желаещите да проведат разговор със служител в отдела, в който имат входирана преписка, могат да го направят, като заявят час за онлайн среща.

Може да заявите среща, влизайки във  „Виртуална приема“

Важно!

  • При заявяване на среща е необходимо да посочите входящия номер на преписката;
  • За да заявите среща, моля следвайте стъпките в платформата;
  • След заявяване на среща ще получите имейл с потвърждение или отказ, с посочени причини за отказа.