Програма LIFE

11.09.2023

Списъкът е публикуван и на електронната страница на Столична община, на следния интернет адрес: https://www.sofia.bg/lifeipcleanair

Одобрени кндидати за район "Витоша".

В случаите на преминаване към отопление с природен газ, одобреният кандидат е необходимо да представи технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителния уред: газов котел), съгласно изискванията на нормативната уредба.

В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, одобреният кандидат е необходимо да представи техническа схема на инсталацията на водна риза (включваща вида и мощността на отоплителния уред на пелети).

Техническият проект и техническата схема се подават в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 01.10.2023 г.) при Вас - в центровете за прием на документи по проекта.

Кандидатите, които не успеят да подадат техническият проект и техническата схема в посоченият едномесечен срок, могат да ги предоставят при подписване на индивидуалните договори.