Приключва приемът на заявления по проект

17.05.2023

Информираме Ви, че крайния срок за подаване на заявления по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, е 31 май 2023г.

След този срок заявления за подмяна на отоплители уреди, няма да бъдат приемани.