Приключва приемът на заявления за климатици по проект

17.05.2023

Информираме Ви, че крайния срок за подаване на заявления за климатици по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, е 31 май 2023г.

След този срок ще се приемат единствено заявления за уреди на газ  и пелети .