Планирани присъединявания към електроразпределителната мрежа на територията на София-град за периода 11-15.05.2020 г.

08.05.2020