Отмяна на приема на граждани в район "Витоша"

24.10.2023

Уведомяваме Ви, че на основание чл.46 от ЗМСМА, е издадена Заповед № РВТ23-РД09-174/24.10.2023г. на Кмета на СО-Район "Витоша", с която временно се преустановява приемното време за консултации на граждани от служителите в районната администрация, от 26.10.2023г до 03.11.2023г. включително във връзка с насрочените на 29.10.2023г. местни избори и евентулното провеждане на балотаж на 05.11.2023г. 

Заповед № РВТ23-РД09-174/24.10.2023г.